Als lid van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM, bent u automatisch contribuant van de stichting MSF. Op grond hiervan kunt u gebruik maken van de faciliteiten die deze stichting aan de leden van de vakbond biedt.

Deze faciliteiten zijn het toekennen van:

  • tegemoetkomingen in het kader van reiskosten die worden gemaakt in verband met bezoeken aan een ziekenhuis in verband met poliklinische behandelingen en/of opname, het bezoeken van revalidatiecentra en de eventuele weekendreizen naar huis en het halen en brengen van  kinderen opgenomen in een zorginstelling;
  • een tegemoetkoming in de eigen bijdrage gezinsverzorging;
  • een tegemoetkoming in de kosten die niet of deels niet door de ziektekostenverzekeraar zijn vergoed.

Tevens bestaat de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een financiële ondersteuning als u buiten uw schuld in de financiële problemen bent geraakt.
Bovengenoemde faciliteiten worden regelmatig gepubliceerd in de Trivizier, tevens kunt u bij de stichting MSF een brochure opvragen waarin ook de procedure is vermeld op welke wijze u een tegemoetkoming en/of financiële ondersteuning kunt aanvragen.

De stichting MSF is op de volgende wijze bereikbaar:
- email: stichting.msf@gmail.com
- telefoon: 0223 615885

Voor eventuele nadere informatie is het secretariaat bezet op dinsdag en vrijdag van 09.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00.
Het adres is: Stichting MSF
Het Nieuwe Diep 33
1781 AD Den Helder