Als lid van de VBM, bent u automatisch contribuant van de stichting MSF.
Op grond hiervan kunt u gebruikmaken van de faciliteiten die deze stichting aanbiedt.

Deze faciliteiten zijn onder meer het toekennen van:

  • tegemoetkomingen in het kader van reiskosten die worden gemaakt in verband met bezoeken aan een ziekenhuis i.v.m. poliklinische behandelingen en/of opnames, het bezoeken van revalidatiecentra en de eventuele weekendreizen naar huis en het halen en brengen van kinderen die zijn opgenomen in een zorginstelling;
  • een tegemoetkoming in de eigen bijdrage gezinsverzorging;
  • een tegemoetkoming in de kosten die niet of deels niet door de ziektekostenverzekeraar zijn vergoed.

Tevens bestaat de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een financiële ondersteuning als u buiten uw schuld in de financiële problemen bent geraakt.
U kunt bij stichting MSF een brochure opvragen waarin alle procedures worden uitgelegd en op welke wijze u een tegemoetkoming en/of financiële ondersteuning kunt aanvragen.

Contactgegevens van stichting MSF:

-E-mail: stichting.msf@gmail.com

-Telefoon: 0223-615885

Voor eventuele nadere informatie is het secretariaat te bezoeken op dinsdagen en vrijdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. 

Het adres is:

Stichting MSF
Het Nieuwe Diep 33
1781 AD  Den Helder