Verloopt uw rijbewijs op een datum waarop u 75 jaar of ouder bent? Dan moet u een Rijbewijskeuring ondergaan. Leden van de VBM kunnen voor deze rijbewijskeuring een korting krijgen van 5 euro. De korting geldt bovenop de reeds voordelige all inclusive keuringsprijs van RegelZorg (die prijs kan overigens verschillen per locatie en/of datum).
Hoe werkt het?
De VBM werkt samen met RegelZorg. Keuringsorganisatie RegelZorg werkt, op meer dan 250 locaties door heel Nederland, samen met zelfstandige keuringsartsen die rijbewijs- en andere vervoersgerelateerde keuringen verrichten.

RegelZorg adviseert om ten minstens 5 maanden voor de verloopdatum te starten met de keuringsprocedure.
Belangrijk is dat u eerst een Gezondheidsverklaring koopt. Dit kan online via de website van het CBR . Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Een papieren Gezondheidsverklaring kan gekocht worden bij de gemeente of besteld worden bij RegelZorg (geen korting).

Nadat u een Gezondheidsverklaring heeft gekocht, vult u deze in en stuurt die op naar het CBR. U ontvangt daarna een verwijsbrief en keuringsverslag en, en afhankelijk van de medische situatie, eventuele hulpformulieren. Dit kan enkele weken duren.

Als u deze papieren ontvangen heeft, neemt u contact op met de VBM. De VBM controleert uw lidmaatschap en neemt daarna contact op met RegelZorg. U wordt binnen 5 dagen, maar meestal al binnen 24 uur gebeld door RegelZorg voor het maken van een afspraak.

Voor alle duidelijkheid: de Gezondheidsverklaring vult u zelf in. Het Keuringsverslag vult de keuringsarts in.

Op de meeste locaties van RegelZorg is het dragen van een mondkapje momenteel verplicht. Neem er dus altijd een mee en draag het indien de locatie en/of keuringsarts erom vraagt.

Tip: Maak fotokopieën van de ingevulde papieren/formulieren voordat u ze per post opstuurt!