Van veel post-actieve leden ontvangen wij vragen over het moment waarop voor hen de verhogingen uit het Arbeidsvoorwaardenakkoord ('cao') tot uitbetaling komen. Met het volgende korte overzicht hopen wij die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden: 

 - Het ABP keert in september de gecorrigeerde UGM-uitkering uit.

 - De verhogingen voor de FLO-ers (burgermedewerkers met recht op leeftijdsontslag) vinden, evenals in eerdere jaren, in januari plaats. Dat geldt uiteraard ook voor de nabetalingen over 2021 en 2022.

 - WW-plus zorgt dat iedereen die de loonontwikkeling van Defensie volgt, in augustus de verhogingen ontvangt. Dat geldt ook voor de uitbetaling van de eenmalige uitkering aan wachtgelders.