In het overleg tussen de luchtmacht en de vakbonden is op 22 maart gesproken over een 3-tal reorganisatieplannen. De vakbonden beoordelen de plannen op hun algemene personele aspecten.

De Strategic Aeromedical Evacuation-capaciteit moet wordt uitgebreid. (Foto: MCD/sergeant Jan Dijkstra)

Zo stond de uitbreiding van de Strategic Aeromedical Evacuation binnen de afdeling Operationele Gezondheidszorg (OGZ) van het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML) op de agenda.
De toegenomen internationale dreiging vraagt om een verbeterde gereedheid en inzetbaarheid van de hele krijgsmacht. Defensie moet sneller, vaker en langer kunnen worden ingezet. Op dit moment is het grootste knelpunt het tekort aan operationele ondersteuning (Combat Service Support). Daaronder valt ook de geneeskundige capaciteit.

Door de huidige dreiging en onzekerheid is een robuuste, eigen (nationale) Strategic Aeromedical Evacuation (SAE)-capaciteit noodzakelijk. De huidige SAE-capaciteit moet wordt uitgebreid. Dit gebeurt door de uitbreiding van personeel binnen de OGZ binnen het CML. Ook worden nieuwe technieken toegepast om arbeidsextensiever te kunnen opereren. Er wordt een zelfstandige en robuuste strategisch geneeskundige luchttransportcapaciteit ingericht. Door de uitbreiding en vervanging van de SAE kunnen tijdens uitvoering van de 1e hoofdtaak gewonde militairen van het strijdtoneel worden geëvacueerd, wordt de kans op optimale behandeling (gericht op maximaal haalbaar herstel) vergroot, en wordt de ‘verstopping’ van behandelcapaciteit in het ‘theater’ gereduceerd.

CLSK is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en/of uitvoering van SAE bij alle 3 de hoofdtaken van de krijgsmacht. De huidige personele organisatie is ingericht voor hoofdtaak 2-optreden. Voor de 1e hoofdtaak is onvoldoende capaciteit, naast alle andere taken binnen de operationele gezondheidszorg.

De huidige samenstelling van personeel voert zowel Rotary als Fixed Wing AE uit. De belasting van oefenen, trainen en het bijhouden van currencies voor alle platformen is groot. Dat beperkt de geoefendheid en operationele gereedheid.

Om uitbreiding en vernieuwing van de SAE-capaciteit waar te maken, is het noodzakelijk om de organisatie uit te breiden en de instandhoudingsketen te versterken. Voor verpleegkundigen en artsen biedt deze inrichting een nieuwe mogelijkheid tot doorstroom en perspectief en meer mogelijkheden tot taakspecialisatie. Gebrek hieraan is nu een regelmatig gehoorde reden voor het verlaten van de organisatie. De uitbreiding en vernieuwing van de SAE-capaciteit zal daarom bijdragen aan behoud van personeel, hoopt de luchtmacht.

De uitbreiding van de SAE-capaciteit voorziet in een personele uitbreiding van maximaal 24 functies binnen de OGZ. De personele uitbreiding van de keten kent een instroom vanaf het eerste kwartaal van 2025 en zal in aanloop naar de nieuwe organisatie en de operationele gereedheid de transitie kunnen ondersteunen.

 

Vergunningen en omgevingsmanagement

Een andere reorganisatie betreft de vergunningen en ‘omgevingsmanagement’ op het Air Combat Command (ACC), Air Mobility Command (AMC), Defensie Helikopter Commando (DHC) en het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW).

Waarom is deze reorganisatie nodig? Ten eerste blijft het CLSK de komende jaren groeien. Groei betekent verandering in beoogd gebruik en dus ook verandering in vergunningen en benodigde intensiteit van omgevingsmanagement. Hierbij horen onder andere grote en langlopende opgaven zoals het opstellen en wijzigen van de luchthavenbesluiten.

Sowieso worden vraagstukken ten aanzien van de schaarse ruimte in Nederland steeds complexer. Dat vereist een stevige relatie met de omgeving en toezichthouders.

Daarnaast betekent de invoering van de Omgevingswet een verandering voor de rol van de ‘Objectvergunninghouder’ (OVH). Zo kan het zijn dat de OVH een vorm van participatie moet organiseren bij een vergunningsaanvraag. Belangenbehartiging kan een continue en veelomvattender activiteit worden.

Kortom, om de rol van OVH goed te kunnen uitvoeren, hebben de commandanten van bovenstaande eenheden structurele versterking nodig door middel van menskracht en expertise op het gebied van vergunningen en omgevingsmanagement.

 

I&T-domein

Ook is er gesproken over het Voorlopig Reorganisatieplan ‘Realisatie Decentrale Directie Chief Information Officer’ (CIO). Dit gaat over de inrichting van het Informatie & Technologie-domein (I&T). Binnen Defensie wordt een CIO-stelsel ingericht. Dit om de opbouw van kennis en kunde, samenwerking en bestuurbaarheid en de wendbaarheid in het I&T-domein te verbeteren. Er komen kwartiermakende, decentrale CIO's bij de defensieonderdelen. De uitwerking van de samenstelling en structuur van de decentrale CIO-teams is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Defensieonderdelen en vastgelegd in het 'CIO Huis'.

 

De bonden hebben de 3 bovenstaande plannen beoordeeld op hun algemene personele aspecten. Voor alle 3 geldt dat ze ‘ter kennisneming’ worden aangeboden aan de werkgroep REO.