Er komt eindelijk duidelijkheid. De uitkomst van de besprekingen over de arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel leggen we hierbij aan u voor. Het referendum opent op 5 november.

Op 14 oktober jl. is er een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) gehouden. Daarin is gesproken over de arbeidsvoorwaarden van defensiemedewerkers. Een resultaat kon niet worden bereikt. Wel een uitkomst. De afgelopen week is gewerkt aan de uitwerking van de SOD-bespreking. De tekst die de uitkomst beschrijft kunt u HIER lezen, en de bijlage over mobiliteit HIER.

De VBM heeft lang en intensief gewerkt aan het bereiken van een onderhandelingsresultaat. De financiële ruimte die Defensie beschikbaar stelde, was daarvoor echter niet voldoende. Het maximaal haalbare binnen de mogelijkheden ligt nu voor u. Samen met de andere partijen aan de onderhandelingstafel is niet de conclusie getrokken dat de besprekingen mislukt zijn. Er is gekozen voor snelle duidelijkheid; het jaar 2021, waarover het gaat, is immers alweer bijna voorbij. Er is gekozen om uw mening te vragen.

De VBM legt deze uitkomst voor aan de leden met de vraag om hun oordeel erover uit te spreken. Dat zal op de gebruikelijke wijze – d.m.v. een referendum – gebeuren. U ontvangt binnenkort een Speciale Editie Trivizier met daarin de tekst, een duiding en een toelichting. Deze zal op korte termijn ook via onze website te lezen zijn.

Bij de Extra Editie Trivizier die u op uw huisadres ontvangt, zit tevens uw stembrief. U kunt uw stem vanaf 5 november uitbrengen op een referendum-website (opent op 5 november).

Blijf vooral ook onze website in de gaten houden. De komende dagen zal daarop meer informatie worden gepubliceerd.

 

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over:

 - de loonontwikkeling.

 - de WWV-regeling (woon-werkverkeer)

 - verlof sparen, pensioenakkoord 

Tags