Donderdag 21 april om 09.30 uur vindt de zitting plaats voor het Gerechtshof Den Haag van de bodemprocedure van Stichting Pensioenbehoud en KBO Brabant tegen de Nederlandse Staat.

De zaak gaat over de hoogte van de buffers die pensioenfondsen in Nederland moeten aanhouden. De Stichting Pensioenbehoud en de Katholieke Bond voor Ouderen Brabant vinden dat Nederland de IORP, de Europese pensioenrichtlijn, verkeerd heeft geïnterpreteerd in de Nederlandse Pensioenwet.

Pensioenfondsen moeten in het huidige stelsel extra buffers aanhouden vanwege beleggingsrisico’s en zogeheten biometrische risico’s (zoals arbeidsongeschiktheid en het lang-leven-risico ).

Pensioenbehoud en KBO Brabant voerden aan dat de financiële risico’s feitelijk niet bij het pensioenfonds liggen, maar bij de deelnemers, bijvoorbeeld omdat hun pensioenen niet worden geïndexeerd. Pensioenbehoud en KBO Brabant argumenteren daarom dat de grote buffers niet verplicht zijn. Ze kregen eerder van de rechter ongelijk.

 

Tags