Op 7 juni hebben de vakbonden en Defensie overlegd over de reorganisaties bij het CZSK. Op de agenda stond onder meer de reorganisatie van het Maritiem Hoofdkwartier Admiraal Benelux (MHK ABNL) afdeling N2. De Afdeling N2 houdt zich bezig met inlichtingen en moet de C-ZSK in staat stellen geïntegreerd strategisch maritiem veiligheidsadvies uit te brengen naar de CDS. Doel van de reorganisatie is om een meer zelfstandige en toekomstbestendige inlichtingenfunctionaliteit te ontwikkelen binnen het CZSK.

Foto: MCD/John van Helvert

Nederland bevindt zich in een snel veranderende wereld die wordt gekenmerkt door een steeds scherpere strategische competitie. Onder andere Rusland en China maken gebruik van allerlei machtsmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten die Rusland ontplooit op de Noordzee. Dit onderstreept de (militaire) urgentie van de transitie van de krijgsmacht in het algemeen en de marine in het bijzonder. Om als CZSK te kunnen anticiperen op dit soort dreigingen, moet geïnvesteerd worden in een zelfstandige maritieme inlichtingenpositie.

Deze reorganisatie betreft een uitbreiding van 65 voltijds-equivalenten (‘functies’). De vakbonden hebben het plan beoordeeld op de algemene personele aspecten. Na enige discussie over het reorganisatiebereik is het plan (met inachtneming van gedane toezeggingen en gemaakte afspraken) vastgesteld. Het kan ter kennisname naar de Werkgroep Reorganisaties. Op deze reorganisatie is de aanwijzing SG-A/843 van toepassing. Deze aanwijzing gaat over de criteria voor militaire en burgerfuncties. Ook is het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 van toepassing. De huisvesting ten behoeve van deze reorganisatie wordt in zijn geheel geborgd binnen het CZSK.

 

Vakbonden akkoord met reorganisatieplan Kustwacht NL

Tijdens het overleg op 7 juni tussen de vakbonden en Defensie is ook gesproken over de reorganisatie van de Kustwacht.

De reorganisatie richt zich uitsluitend op de arbeidsplaatsen van het Kustwachtcentrum NL. De aanleiding is enerzijds de uitbreiding van de formatie als gevolg van de ‘Nota claim disbalans taken-capaciteiten’ uit januari 2023. Anderzijds krijgt de Kustwacht er per 1 januari 2025 nog een taak bij, namelijk het uitvoeren van de Vessel Traffic Monitoring (VTMon). Om de balans tussen de (extra opgelegde) taken en de personele capaciteit te herstellen, is dus een uitbreiding nodig.

De Kustwacht is een netwerkorganisatie die zijn opdrachten ontvangt van zes ministeries. Het Kustwachtcentrum verzorgt de operationele uitvoering en coördineert de uitvoering van taken. Hiertoe werkt het Kustwachtcentrum samen met een groot aantal partnerdiensten van de betreffende ministeries. CZSK is de beheerder van de Kustwacht.

Het SBK 2012 is ook op deze reorganisatie van toepassing. Er is een aantal sleutelfuncties aangewezen; deze zijn overeengekomen met de medezeggenschap.

Met inachtneming van gedane toezeggingen en gemaakte afspraken kan het reorganisatieplan ter kennisname naar de Werkgroep Reorganisaties.

Tags