Op donderdag 11 november 2021 is er weer een VBM-BBTV  Medezeggenschapsdag! Tijdens de Medezeggenschapsdag in 2018 was het thema ‘cultuur en houding’. Hierbij werd aan de aanwezige medezeggenschappers gevraagd of het bedrijven van medezeggenschap bij de eenheid gewoon deel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Er is toen uitvoerig gesproken over de rol en houding van het Hoofd Dienstheenheid (HDE) tijdens het overleg. De opvattingen hierover waren nogal uiteenlopend.

Daarom hebben wij voor deze Medezeggenschapsdag een aantal HDE’n uitgenodigd. Ook hebben wij, gericht op dit thema, een vragenlijst naar HDE’n gestuurd. De reacties daarop zullen wij bij het debat betrekken.

Samen willen wij onder andere onderstaande stelling bespreken:

De HDE onderschrijft dat medezeggenschap gewoon deel uitmaakt van de bedrijfsvoering!

Dit is ook een goed moment om de volgende vragen nader te bespreken:

  • Hoe levert de MZ een bijdrage aan de organisatie?
  • Hoe werkt de MZ samen met het Hoofd Diensteenheid?
  • Hoe gaat die samenwerking in de praktijk: wat zijn de belemmeringen en waar liggen mogelijkheden?

Esther Krikke zal optreden als dagvoorzitter-moderator. Zij zal ook, samen met Arnoud Berkel (trainer en adviseur OR-Online.nl) invulling geven aan het praktijkgedeelte in het middagprogramma.

 

Programma

08.30 tot 09.45 uur     ontvangst met koffie & cake

10.00 uur                    opening door voorzitter VBM Jean Debie

10.10 tot 10.30           gastspreker

10.30 tot 10.40           gelegenheid tot het stellen van vragen

10.40 tot 10.50           voorstelronde aanwezige Hoofden Diensteenheid

10.50 tot 12.00           debat over ingebrachte hoofdstelling

12.00 tot 13.00           lunch

13.00 tot 14.30           praktijksessie

14.30 tot 15.00           wrap up

15.00                          einde programmaMeld je snel aan op: mcdag2021@mijnvbm.nl

Locatie: Gen.Maj. Kootkazerne in Stroe (KEK-gebouw)

Adres: Wolweg 110, 3776 LS Stroe

Kom ook!

Tags