De nieuwe app ‘Mijn Mobiliteit’ is sinds kort beschikbaar. Defensiemedewerkers kunnen hierin het soort vervoermiddel en brandstoftype selecteren bij hun reizen voor woon-werkverkeer. Deze gegevens gebruikt Defensie om te rapporteren over uitgestoten CO2 van de organisatie.

Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk- en woon-werkverkeer hoort daar ook bij. Op dit moment zorgen dienstreizen en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland. De overheid wil daarom de hoeveelheid CO2-uitstoot van de zakelijke kilometers verzamelen van werkgevers.

De nieuwe app ‘Mijn mobiliteit’ zorgt ervoor dat alle medewerkers hierbij kunnen helpen. ‘Mijn Mobiliteit’ is te benaderen via de ‘Mijn Defensie’ app of via Selfservice. De app is alleen bedoeld voor gegevens over woon-werkverkeer. Bij een dienstreis wordt het brandstoftype en vervoersmiddel apart geregistreerd. (Ook gaat het alleen om woon-werkverkeer binnen Nederland.)

Niet verplicht, geen invloed op tegemoetkoming

Defensie roept alle medewerkers op om de nieuwe app ‘Mijn Mobiliteit’ te gebruiken. Dit is echter niet verplicht; het wel of niet gebruiken van de app heeft geen invloed op uw tegemoetkoming voor woon-werkverkeer. Het is dus niet zo dat u geen tegemoetkoming meer ontvangt als u de gegevens over vervoermiddel en brandstoftype niet doorgeeft.

Kijk voor meer informatie op de intranetpagina Woon-werkverkeer voor het installeren van de ‘Mijn Defensie’ app om de ‘Mijn Mobiliteit’ app te gebruiken. (Bovenstaande links zijn alleen te bekijken als u toegang heeft tot defensie-intranet.)