Defensie en de vakbonden zijn op 3 november tot een onderhandelaarsresultaat gekomen. Defensie en de vakbonden vinden het belangrijk om vóór het aflopen van het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord tot nieuwe afspraken te komen.

Het voorstel ligt er nu in de vorm van een onderhandelaarsresultaat. Het gaat om arbeidsvoorwaarden over het jaar 2024. Maandag om 12:00 uur volgt meer informatie over de loonontwikkeling, de eenmalige uitkering en de andere uitkomsten uit het resultaat.

Defensie en de vakbonden organiseren de komende tijd gezamenlijk fysieke en online informatiebijeenkomsten. Hier kunt u uw vragen stellen. Vanaf maandag vindt u meer informatie over arbeidsvoorwaarden 2024 op de intranetpagina van Defensie en de websites van de vakbonden.

De vakbonden leggen het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket voor aan hun leden. Defensiemedewerkers die lid zijn van een vakbond, kunnen een stem uitbrengen. Op 12 december is er een SOD, waarin vakbonden zullen aangeven of hun achterban kan instemmen met het omzetten van het onderhandelaarsresultaat in een arbeidsvoorwaardenakkoord.