De Pensioenkamer en het Sectoroverleg Defensie (SOD) stemmen in met het hoofdlijnenresultaat en het transitieplan. Hiermee ligt de weg open voor (verdere) implementatie van het nieuwe pensioenstelsel voor overheids- en onderwijspersoneel.

In de vergadering van de Pensioenkamer van 4 juli is overeenstemming bereikt over de manier waarop voor overheids- en onderwijsmedewerkers de Wet toekomst Pensioenen is uitgewerkt. Op 9 juli stemde ook een meerderheid van de Centrales van Overheidspersoneel (3 van de 4) in het SOD in.

De VBM/BBTV heeft in het SOD van 9 juli verteld wat de achterbanraadpleging van de leden heeft opgeleverd die in de tweede helft van mei heeft plaatsgevonden. In alle geledingen van de leden (burger, militair, jong, gepensioneerd, etc.) is er sprake van steun voor het bereikte hoofdlijnenresultaat en het transitieplan. Wel zijn er kleine verschillen. Zo zijn de actief dienenden en zeker de jongeren positiever dan de gepensioneerden.

Op basis van deze overeenstemming zal het ABP gevraagd worden om de afgesproken wijzigingen uit te voeren. Het verzoek vormt het formele startpunt voor het proces dat ABP intern moet doorlopen, waaronder het tot stand brengen van een financiële opzet, een duidelijk communicatieplan en het voeren van gesprekken met het Verantwoordingsorgaan.

In de tussentijd spreken de centrales en de werkgevers verder over detailpunten, het ontwerpen van een aangepast regelement, etc. Kortom: het proces om te komen tot een nieuw pensioenstelsel voor overheids- en onderwijsmedewerkers is nog lang niet afgerond. De datum van invoering, 1 januari 2027, staat echter nog steeds overeind.