Defensie heeft (intern) bekendgemaakt voor welke inzet een verplichte vaccinatie tegen COVID-19 geldt. De lijst met dienstverrichtingen is te vinden op het Defensie intranet. Voor alle andere dienstverrichtingen, die niet op de lijst staan, is vaccineren tegen COVID-19 dus niet verplicht.

Ook wanneer vaccinatie verplicht is, heeft de militair de mogelijkheid een verzoek tot vrijstelling in te dienen. Dit leidt niet tot structurele dienstongeschiktheid en dus ontslag. Wel kunnen aan de militair andere werkzaamheden worden opgedragen.