Manschappen en korporaals krijgen vanaf nu bij voldoende functioneren een vaste aanstelling. Defensie en de bonden zijn dit overeengekomen bij de uitwerking van afspraken uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. 

De militair moet bereid zijn zich door te ontwikkelen en zich regelmatig bij te scholen of om te scholen.

De vaste aanstelling is voor manschappen en korporaals die FPS2 zijn of worden (soldaten der 1e, 2e en 3e klasse, korporaals en korporaals der 1e klasse van de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht, matrozen der 1e, 2e en 3e klasse en mariniers der 1e, 2e en 3e klasse van de Koninklijke Marine en marechaussees der 1e en 2e, 3e en 4e klasse van de Koninklijke Marechaussee).

Defensie biedt hen bij voldoende functioneren een vaste aanstelling. Deze militairen kunnen er ook de voorkeur aan geven om voor 1 januari 2025 terug te keren naar hun (huidige) tijdelijke aanstelling.

De afspraak brengt rechten en plichten met zich mee

Defensie investeert in de professionele ontwikkeling en de persoonlijke groei van de militair. De militair moet bereid zijn zich door te ontwikkelen en zich regelmatig bij te scholen of om te scholen. Ook kan de militair, al dan niet op eigen verzoek, op gezette tijden op een andere functie en/of locatie worden geplaatst.

De gemaakte afspraken worden momenteel uitgewerkt en ingevoerd door Defensie. De militairen die tot de doelgroep behoren hoeven niet met DCHR te bellen. Ze worden vanzelf geïnformeerd.

De vaste aanstellingen voor manschappen en korporaals kunnen betekenen dat er in de toekomst in deze standen en rangen meer militairen met een hogere leeftijd werkzaam zullen zijn. Klik hier voor de afspraken over fysieke belastbaarheid en enkele financiële aspecten.

Bekijk ook onderstaande FAQ's.

De vaste aanstelling geldt voor manschappen (soldaten der 1e, 2e en 3e klasse), korporaals en korporaals der 1e klasse van de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht, matrozen der 1e, 2e en 3e klasse en mariniers der 1e, 2e en 3e klasse van de Koninklijke Marine en marechaussees der 1e en 2e, 3e en 4e klasse van de Koninklijke Marechaussee.

Deze regeling gaat per direct in.

Deze regeling wordt ingevoerd voor een zeer grote groep. Om dit zorgvuldig door te voeren is tijd nodig. U wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd.

Ja, tenzij u aantoonbaar onvoldoende functioneert of aangeeft dat u uw huidige (tijdelijke) aanstelling wilt behouden.

  • U krijgt een vaste aanstelling tot de datum Leeftijdsontslag militairen (LOM). Daarnaast moet u bereid zijn  voor om- en bijscholingen om u te ontwikkelen tot onderofficier of officier.
  • Defensie betaalt deze opleidingen en stelt hiervoor tijd beschikbaar.
  • De manschap die zich voldoende ontwikkelt en voldoende functioneert wordt, onafhankelijk van de beschikbaarheid van korporaalsfuncties, uiterlijk 15 jaar voor LOM bevorderd tot korporaal.
  • De laatste vijf jaar voor het bereiken van de dan geldende LOM-leeftijd worden korporaals niet gedwongen  geplaatst of blijven geplaatst op operationeel of fysiek zware functies.
  • Als u ontslag wordt verleend, zal de uniforme employability organisatie u naar ander betaald werk begeleiden.
  • Betrokkenen krijgen uiterlijk vijf jaar voor het dan geldende functioneel leeftijdsontslag in ieder geval het salaris van een onderofficier.
  • Om de vaste aanstelling te krijgen en behouden moet u bereid zijn uzelf regelmatig te laten omscholen en/of bijscholen en uzelf door te ontwikkelen.
  • Daarnaast kunt u, al dan niet op eigen verzoek, op gezette tijden op een andere functie en/of locatie worden geplaatst.
  • U moet  op de gebruikelijke manier te blijven voldoen aan de gestelde fysieke eisen.
  • Als u ontslag wordt verleend moet u samen met Defensie actief meewerken aan de begeleiding naar ander betaald werk.

Ja, bij aanvraag van een werkgeversverklaring is daarop vermeld dat u een vaste aanstelling heeft.

U kunt tot en met 31-12-2024 een verzoek indienen om terug te keren naar uw huidige (tijdelijke) aanstelling.

Om deze regeling zorgvuldig in te voeren is tijd nodig. U wordt hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd.

Voor deze regeling hanteert Defensie dezelfde systematiek als die geldt voor de vaste aanstellingen voor onderofficieren en officieren.

Jawel. Deze afspraak is op dit moment gebouwd op de bestaande FPS-systematiek. Voor de manschappen en korporaals hanteert Defensie daarom dezelfde systematiek als die is gehanteerd bij het overgaan op vaste aanstellingen voor onderofficieren en officieren. Uitgangspunt blijft dat de FPS-systematiek op korte termijn verdwijnt. We willen nu duidelijkheid geven aan de militairen. Het wijzigen van wet- en regelgeving, waaronder het AMAR, kost tijd.

Ja, deze fase met alle bijbehorende rechten en plichten blijft van toepassing.

Nee, u krijgt per direct een vaste aanstelling. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.