414 Tankbataljon (Tkbat) is een Duits-Nederlandse tankeenheid. De Combat Support (CS) en Combat Service Support (CSS) van het NLD-eskadron binnen het Tkbat worden versterkt. Nederland en Duitsland zijn zelf verantwoordelijk voor de ‘eigen’ CSS, maar de verschillen zijn groot. Door het versterken van de CS en CSS van het NLD-eskadron en het DEU-tankbataljon kan het bataljon zichzelf gereedstellen met eigen/organieke capaciteiten en kan het operationele bataljonstaken uitvoeren.

Nederlandse cavaleristen tijdens een internationale schietwedstrijd.

De CS/CSS-capaciteit wordt met in totaal 39 functies versterkt.

Dit reorganisatieplan is op 27 maart besproken in het overleg tussen de landmacht en de vakbonden. De bonden, die letten op de algemene personele aspecten, hebben in dat overleg aangegeven te kunnen instemmen met het reorganisatieplan.

Ook akkoord met wijziging in Staf CLAS

Tijdens hetzelfde overleg op 27 maart is ook gesproken over een administratieve omhanging binnen de Staf CLAS. Binnen Staf CLAS is recent de Directie Kennis en Ontwikkeling (DK&O) opgericht. De nieuw opgerichte directie wordt ook verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de afdeling Concept Development & Experimentation (CD&E). Dit is een afdeling van Opleidings- en Trainingscommando/Land Warfare Centre.

De afdeling CD&E, bestaande uit 11 functies, is in 2016 opgericht en ondergebracht bij het Land Warfare Center in Amersfoort. Functionele aansturing gebeurde door de P-CLAS.

Het geheel aan mensen en middelen wordt formeel onder DK&O gebracht. De afdeling wordt qua organisatie en formatie zonder wijzigingen omgehangen. Voor het personeel blijven datum plaatsing, vrijval en einde plaatsing onveranderd. Voor het zittend personeel van het CD&E blijft de huidige rechtspositie ongewijzigd.

De bonden hebben aangegeven ook te kunnen instemmen met deze administratieve omhanging.

Tags