De belangrijkste les voor elke nieuwe lichting: let bij je aanstellingsbesluit goed op, of jij het salaris krijgt waar je recht op hebt! En maak dan meteen (binnen 6 weken) bezwaar als je het er niet mee eens bent. Ben je hier te laat mee, maar denk je toch kans te maken op een hoger salarisnummer, neem dan contact op met de Helpdesk van de VBM/BBTV.

Aan de militair van 20, 21, 22 of 23 jaar en ouder wordt bij aanstelling respectievelijk ten minste salarisnummer 1, 2, 3 of 4 toegekend.

Het salarisnummer van de militair wordt jaarlijks met één verhoogd. Deze verhoging is ook van toepassing op de militair die het maximum van de salarisschaal heeft bereikt.

Soms. In principe kan je bezwaar maken tegen je loonstrook als er in vergelijking met de vorige loonstrook iets is veranderd of als je een betaling verwacht (bijvoorbeeld een oefentoelage) die je niet op de loonstrook terugziet. Dan kun je (binnen zes weken) bezwaar maken. Maar als jij het niet eens bent met het salarisnummer, omdat je achteraf erachter bent gekomen dat je bij je aanstelling een te laag salarisnummer hebt gekregen, dan maak je nu niet veel kans meer. Jouw rang en salarisnummer stonden namelijk al vermeld op het aanstellingsbesluit. Dus je had tegen je aanstellingsbesluit bezwaar moeten maken. Dat had je bovendien moeten doen binnen 6 weken. Als je niet binnen 6 weken na de datum van een besluit in bezwaar gaat, komt een besluit ‘in rechte vast te staan’. Dan is het definitief. Het heeft dus waarschijnlijk niet zo veel zin om daarna nog bezwaar te maken tegen je loonstrook omdat je het niet eens bent met het eerste salarisnummer. Maar je kunt altijd jouw specifieke geval voorleggen aan de juridische afdeling van de VBM/BBTV. Misschien is er in jouw geval WEL iets aan te doen. Als je bijvoorbeeld toch vindt dat je een hoger salarisnummer moet hebben, bijvoorbeeld omdat dit jou tijdens een aanname-gesprek beloofd is, dan kan je een rekest indienen. De VBM/BBTV kan je hierbij helpen. Merk je dat je geen verhoging hebt gekregen in je ‘klikmaand’, dan moet je wel (ook weer binnen 6 weken) bezwaar maken.

De klikmaand vind je op je salarisstrook (linksboven, vlak onder ‘rang/schaal’). Je ziet daar ook je salarisnummer. Je zou dus denken dat als je op 0 begint, je na 7 jaar altijd salarisnummer 7 hebt. Maar toch is dat niet zo. Het Hoofd Defensieonderdeel kan jou namelijk een hoger salarisnummer toekennen, als hij vindt dat jij daarvoor in aanmerking komt. En het Hoofd Defensieonderdeel kan jouw ‘klik’ ook achterwege laten! Dat zal echter alleen gebeuren als jij niet naar behoren functioneert.

Dat komt doordat die bewuste collega een ander salarisnummer heeft. Het salaris van elke militair wordt bepaald door zijn/haar rang én salarisnummer. Hoe hoger het salarisnummer, hoe hoger je salaris. Als je collega een ander salaris heeft, dan kan dat te maken hebben met leeftijd, óf met opgedane ervaring/eerdere opleidingen. In het ‘Inkomstenbesluit militairen’ staat: “De commandant kent de militair bij aanstelling een salarisnummer (...) toe op basis van de kennis en ervaring van de militair. Aan de militair van 20, 21, 22 of 23 jaar en ouder wordt bij aanstelling respectievelijk ten minste salarisnummer 1, 2, 3 of 4 toegekend.” Ben je 19 of jonger, dan begin je in principe met salarisnummer 0. Dus stel, jij bent een soldaat 1e klas van 20 jaar. Je kwam 2 jaar geleden als 18-jarige in dienst zonder ervaring. Dus kreeg je toen salarisnummer 0. Dat betekent dat je nu, 2 jaar later, salarisnummer 2 krijgt. Je collega is 24 jaar. Hij kwam als 22-jarige in dienst en kreeg daarom salarisnummer 3. Nu, 2 jaar later, zit hij op salarisnummer 5. Dat scheelt al gauw 250 euro bruto per maand.

Je kunt bij aanstelling een hoger salarisnummer krijgen toebedeeld door eventuele eerdere opleidingen/opgedane ervaring. Dat kan werkervaring ergens anders zijn, of binnen Defensie, of een vooropleiding (zoals de VeVa). De commandant van het OPCO beslist hierover. Bij de landmacht zijn hier aanvullende richtlijnen voor. Die richtlijnen zeggen onder andere: Heb je als soldaat of korporaal een ROC/VeVa-vooropleiding met de uitstroomrichting Grondoptreden (GROP), WEB niveau 3, dan wordt het salarisnummer bij aanstelling met één vermeerderd. Heb je relevante werkervaring buiten Defensie, dan kun je een hoger salarisnummer krijgen, voor zover je die ervaring hebt opgedaan in de leeftijd van 24 jaar en ouder. Simpel gezegd krijg je voor één jaar relevante ervaring 1 ‘klik’ erbij. Je moet die ervaring kunnen aantonen door het overleggen van jaaropgaven en/of salarisspecificaties. Een verklaring van een werkgever is dus niet genoeg!

Ook een militair bedrijfsarts, militair huisarts en tandarts krijgen bij aanstelling een hoger salarisnummer. Bij de KLu en KMar geldt voor wat betreft werkervaring hetzelfde als bij de KL. Een verschil is dat bij de KMar ervaring als opsporingsambtenaar bij een politiekorps ook meetelt als ‘militaire’ ervaring. Bij de KLu geldt verder: Heb je een hoger diploma dan voor jouw bestemming vereist is, of ben je bestemd voor een soldaten- of korporaalsfunctie waarvoor VMBO niveau 1 of 2 vereist is, dan wordt je salarisnummer met 1 vermeerderd. Ben je bestemd voor een onderofficiersfunctie en heb je naast het verplichte VMBO 3 of 4 ook een (technisch) vakdiploma, dan wordt je salarisnummer met 1 vermeerderd. Is voor jouw bestemming een diploma middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of middenkaderopleiding vereist, dan krijg je 3 extra stappen. Voor artsen-functies of functies waarvoor HBO of WO vereist is, krijg je een hoger salarisnummer. Bij de KMar krijg je eigenlijk alleen een extra salarisnummer vanwege opleiding, als het gaat om een opleiding waar specifiek behoefte aan is (HBO/WO). Van de KM zijn geen richtlijnen bekend.

Dat is toegestaan, maar er is wel een meldingsplicht als het nevenwerkzaamheden zijn die “kunnen raken aan de dienstuitoefening”. Zo staat dat omschreven in de Regeling Nevenwerkzaamheden Defensie. Nevenwerkzaamheden zijn: "activiteiten, geen deel uitmakend van die welke in het kader van de functievervulling aan de werknemer zijn opgedragen, die de werknemer al of niet tegen vergoeding verricht, waaronder nevenbetrekkingen, het drijven van nering of handel, het middellijk of onmiddellijk deelnemen aan aannemingen en leveringen en het zijn van commissaris, bestuurder of vennoot van een vennootschap, stichting of vereniging." Neem bij twijfel altijd contact op met de VBM/BBTV.

Klik HIER voor een salarisstrook met toelichting.