Het bestuur van de vereniging is in handen van het Algemeen Bestuur (AB). Dit bestuur is verantwoordelijk voor het maken van beleid en de uitvoering ervan. Het AB draagt een aantal van haar taken op aan het Dagelijks Bestuur (DB). Dit bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het onderscheid tussen het AB en het DB ligt in de mate van betrokkenheid bij de uitvoering. Het AB stelt de hoofdlijnen van het beleid vast waarna het DB de uitvoering van dit beleid ter hand neemt. Het AB toetst vervolgens deze uitvoering aan de hoofdlijnen van het beleid.

Bestuursleden

Jean Debie

Voorzitter

Jacques van Hulsen

Vicevoorzitter

Jacqueline de Werker

Secretaris-penningmeester

Chiem van Beljouw

(KM - Militair)

Ton Blankenstein

(KL - Militair)

Johan Geijtenbeek

(CDC - Burger - p.a.)

Freddy de Haan

(KL - militair)

Richard Herben

(KM - Militair)

Renger Idema

(KLu - Militair b.d.)

Kees Jansen

(KM - Militair b.d.)

Ruud Soulier

(KL - Militair b.d.)

Arjan Princée

(Burger)

Stephan van Twuijver

(KL - Militair)

Remco van de Steene

(Burger)

Erik Westermeijer

(Burger)