Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging. Het DB bestaat uit:

Bestuursleden

Jean Debie

Voorzitter

Jacques van Hulsen

Vicevoorzitter

Jacqueline de Werker

Secretaris-penningmeester

Erik Westermeijer

Lid