Apeldoorn

 1. WELKOM op de pagina van de Afdeling Apeldoorn!
Deze afdeling is de op vijf na grootste afdeling van de VBM met 1183 leden. De VBM heeft in totaal 19 afdelingen in Nederland en 4 buitenlandse afdelingen. De VBM is de grootste vakbond voor militair en burger defensiepersoneel met 20.277 leden per standdatum 1 januari 2018. Wanneer u in de regio met postcode beginnend met 68, 69, 70 of 73 woont, behoort u tot de Afdeling Apeldoorn. Mocht u niet binnen deze postcodes wonen, maar toch graag tot onze afdeling willen behoren, dan kunt u een verzoek tot herindeling indienen bij het Secretariaat van de VBM. Wanneer u woonachtig bent in de gemeente Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Ede of in de omliggende dorpen, dan bent u altijd van harte welkom op onze afdelingsvergaderingen.

   1. WIE vormen het bestuur?
   2. Het afdelingsbestuur bestaat uit de volgende leden:

  Bestuur Apeldoorn Van Eijk    Bestuur Apeldoorn Bergsteijn    Bestuur Apeldoorn Clabbers   Glen Steins afd Apeldoorn
Eric van Eijk
Voorzitter
Lkol KMar
ericveijk
@zonnet.nl
06-22755380
Maurice Bergsteijn
Bestuurslid
Sgt 1 KL
mauricebergsteijn
@hotmail.com
06-17846634
Ben Clabbers
Bestuurslid
Lkol KL b.d.
b.clabbers
@upcmail.nl
06-29092084
Glen Steins
Bestuurslid
AOOLDA
glensteins
@hotmail.com

   De bestuursleden hebben allen ruime ervaring met vredesmissies in o.a. voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan en Turkije. Mede door hun parate functies, staffuncties en internationale plaatsingen en/of werkzaamheden in o.a. België, Duitsland, Italië, Libanon, Algerije, Rusland en USA hebben zij een brede kijk op de Defensieorganisatie in het algemeen en de dagelijkse gang van zaken in het bijzonder. De ruime ervaring op interservice functies met de kontakten bij de vier Krijgsmachtdelen en de Centrale Organisatie van het Ministerie van Defensie zorgen voor een realistische blik op het functioneren van de huidige Krijgsmacht en de toekomstige ontwikkelingen.
  1. VACATURE Afdeling Apeldoorn.
  2. Er is nog één vacante plaats in het afdelingsbestuur en het zou mooi zijn, wanneer die door een actief dienende collega zou worden vervuld. Heeft u interesse, schroom dan niet om een keer de bestuursvergadering bij te wonen, dan krijgt u een goede indruk van onze werkzaamheden.
Wij kijken uit naar uw komst!
   De reiskosten en de maandelijkse forfaitaire tegemoetkoming worden conform de Regeling Vergoedingen VBM aan u vergoed.


   1. WAT doen we?
   Als eerste mogen wij uw stem vertolken binnen de VBM. Wij kunnen door onze contacten op de werkvloer een goed inzicht krijgen in de werkomstandigheden, wensen en problemen die u in uw dagelijkse werkzaamheden ondervindt. Wij maken e.e.a. namens u inzichtelijk en aanhangig bij het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur van de VBM. Natuurlijk zijn we ook een ‘sparringpartner’ van datzelfde Algemeen Bestuur bij alle voornemens die zij hebben en de beslissingen die daarbij in uw belang genomen moeten worden.


   1. HOE doen we dat?
   Het afdelingsbestuur komt maandelijks bijeen om de lopende zaken binnen de vereniging en de kazernes en complexen te bespreken. Vaak komen daarbij allerlei actuele onderwerpen ter tafel, die direct onder de aandacht van het Algemeen Bestuur worden gebracht. 


   1. WANNEER en WAAR doen wij dat?
   De Afdeling Apeldoorn vergadert in 2019 op de volgende data in de bestuurskamer van de
Tennisclub “De Sprenkelaar”, Nocturnestraat 1 te Apeldoorn.
   Tevens hebben wij twee keer per jaar een Afdelingsvergadering, ter voorbereiding op de Algemene Vergadering van de VBM. In onze ALV wordt o.a. de afvaardiging naar de Algemene Vergadering VBM vastgesteld, zodat daar uw stem wordt gehoord en u de afdeling vertegenwoordigt. U bent bij al deze vergaderingen van harte welkom!


VERGADERSCHEMA VBM Afdeling Apeldoorn 2020:
    - 23 januari

- 20 februari

- 19 maart

- 16 april (tvs ALV Apeldoorn tbv 104e AV)

- 21 mei

- 18 juni

- 20 augustus

- 17 september

- 22 oktober

- 19 november

- 17 december


   Alle vergaderingen vinden plaats in de bestuurskamer van de Tennisvereniging De Sprenkelaar, Nocturnestraat 1 te Apeldoorn.
   1. HOE kunt u ons bereiken?
   Het makkelijkst kunt u ons bereiken per E-mail of telefoon. Wij staan open voor uw vragen, commentaar en suggesties op alle vlakken die van belang kunnen zijn voor de VBM in het algemeen en voor u persoonlijk in het bijzonder! Van arbeidsvoorwaarden en problemen in de operationele inzet, van vredesmissies tot de structuur van de Vereniging en de toekomst van de Krijgsmacht. Wij willen uw problemen graag helpen oplossen en helpen om goede arbeidsomstandigheden te realiseren. Wanneer u werkzaam en/of gelegerd bent op één van de onderstaande kazernes of complexen, nodigen wij u van harte uit om een afdelingsvergadering van de Afdeling Apeldoorn bij te wonen!


   1. WELKE kazernes en complexen liggen in het verzorgingsgebied van de Afdeling Apeldoorn?
   2. Koning Willem III kazerne Apeldoorn
   3. Frank van Bijnenkazerne Apeldoorn
   4. Kantorencomplex Dillenburg Apeldoorn
   5. Kamp Nieuw-Milligen
   6. Air Operations Control Station Nieuw-Milligen
   7. Vliegbasis Deelen
   8. Oranjekazerne Schaarsbergen
   9. Kamp Koningsweg Noord Schaarsbergen
   10. Magazijnencomplex Duivelsberg Schaarsbergen
   11. Rijksvastgoedbedrijf Regiokantoor Arnhem
   12. Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum Bronbeek Arnhem
   13. Schietbaan Heumensoord Nijmegen
   14. Magazijnencomplex Alverna Wychen
   15. Magazijnencomplex Driesprong Ede
   16. Magazijnencomplex Harskamp
   17. Infanterie Schietkamp Harskamp
   18. Generaal Winkelmankazerne Harskamp
   19. Generaal-Majoor Kootkazerne Stroe
   20. Majoor Mulderkazerne Stroe
locaties afdeling Apeldoorn

WIJ HOREN GRAAG VAN U, OM UW STEM TE KUNNEN LATEN HOREN!

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden