‘Repareer AOW-gat en WUL'

vrijdag, 23 mei 2014 09:24
‘Repareer AOW-gat en WUL'

Er is gesproken over de renovatie van het VBM-kantoor in Den Haag, over een maximale hoogte van het structuurfonds en over het presenteren van verkiesbare bestuursleden in de Trivizier. Maar de écht belangrijke onderwerpen tijdens de 92e Algemene Vergadering, gehouden op 16 mei 2014 in het VBM-gebouw in Den Haag, waren de financiële problemen waar actief en postactief defensiepersoneel mee te maken hebben. Dan gaat het met name over de WUL en het AOW-gat. Die moeten, met de nadruk op móeten, gerepareerd worden, vond de Algemene Vergadering.

De VBM bereidt, samen met andere bonden, hoger beroep voor in de rechtszaak om het AOW-gat. Een ander spoor dat mogelijk tot een oplossing zou kunnen leiden, is een politieke lobby. Maar van de regeringspartijen VVD en PvdA is op dat terrein helaas weinig te verwachten, concludeert voorzitter Jean Debie.

Volgens de Algemene Vergadering moet het AOW-gat gerepareerd worden aan de overlegtafel met de minister van Defensie. Vooral spelddrager Jan van der Valk pleit voor die weg: “Gewoon onderhandelen met de minister. Gaan we korporaals en sergeanten anders naar de bijstand sturen?”

Vicevoorzitter Jacques van Hulsen is het volstrekt eens met de sprekers tijdens de AV: “We moeten alle sporen gebruiken die op een of andere manier tot iets kunnen leiden, maar de echte oplossing moet komen uit het gesprek tussen de minister van Defensie en de bonden.”

Bij actief dienenden is de karige financiële situatie, en in het bijzonder de WUL, een struikelblok. Voorzitter Jean Debie: “De jonge militairen en burgers snàkken naar een loonsverhoging.” Onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden zijn gaande. Vicevoorzitter Jacques van Hulsen legt uit dat een aantal ‘grote’ onderwerpen met elkaar samenhangen: pensioen, UKW, AOW-gat, WUL en de bezoldigingsdiscussie. Het heeft weinig zin om deze onderwerpen onafhankelijk van elkaar te behandelen. Dat betekent helaas wel, dat een kortetermijnoplossing voor die onderwerpen niet heel waarschijnlijk is. Van Hulsen verwacht toch dat de bonden dit najaar met een onderhandelaarsresultaat 2013-2014 kunnen komen. Daarin moeten in elk geval een over een aantal ‘kleine’ onderwerpen afspraken zijn gemaakt. Uiteraard met terugwerkende kracht.

Ledenvoordeel

Er is tijdens de Algemene Vergadering ook gesproken over uitbreiding van het servicepakket voor leden van de VBM en BBTV. Die uitbreiding bestaat eruit, dat leden binnenkort 15 % korting krijgen op cursussen bij de LOI (Leidse Onderwijsinstellingen). Wordt het lesgeld in 1 x betaald, dan komt daar nog 5 % korting bij.

Het jaar 2013

De VBM heeft over 2013 een goed resultaat geboekt; de inkomsten uit contributies waren hoger dan begroot, er is een dotatie aan het structuurfonds gedaan van € 75.000 en er kan ook nog geld opzij worden gezet voor het hoognodige onderhoud aan het VBM-gebouw in Den Haag.

Circa 3600 leden maakten gebruik van de Belastingservice. De nazorgfunctionarissen verleenden aan 2 leden en 103 nabestaanden zorg bij /na overlijden. De juristen van de VBM handelden 234 dossiers af en bezochten 164 hoorzittingen. Momenteel zijn 326 dossiers in behandeling. Letselschadebureau Europrotector heeft 12 claims van VBM-leden in behandeling.

Ook werden in 2013 vele eenmalige adviezen gegeven, zowel over de rechtspositie van de militair of burger als over de algemene rechtspraktijk. Dit is een toename ten opzichte van andere jaren. Dit wordt met name veroorzaakt doordat DCHR steeds minder bereikbaar is en het ook langer duurt voordat defensiemedewerkers een antwoord krijgen. Een andere oorzaak is de door onze leden ervaren teruglopende kwaliteit van de personeelsdiensten.

De overlegvertegenwoordigers van de VBM hebben een roerig jaar achter de rug. Voor de Defensieonderdelen die bedreigd worden met outsourcing werd het Sociaal Statuut bij Uitbesteding (SSU) tot stand gebracht. Het merendeel van de reorganisatieplannen als gevolg van de Beleidsbrief van 2011 is in 2013 in het overleg afgeprocedeerd. Majeure onderwerpen zoals de WUL vergden enorm veel aandacht en leidden niet alleen tot het opschorten van het overleg maar ook tot het vertrek van de HDP. De strijd over het WUL-effect bleef ook politiek niet onopgemerkt: de minister van Defensie zegde aan de Kamer toe dat er een arbeidsvoorwaardelijke pakketvergelijking zou komen. Eén en ander heeft een enorme inspanning gevergd van de overlegvertegenwoordigers.

Getagged onder Algemene vergadering    av    AOW    AOWgat    WUL   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden