VBM verwelkomt 5 nieuwe afdelingsbestuurders

woensdag, 03 juni 2015 09:49
VBM verwelkomt 5 nieuwe afdelingsbestuurders

De Algemene Vergadering gaat op 29 mei 2015 akkoord met het (financiële) jaarverslag over 2014. Maar naast die formele taak wordt tijdens de vergadering in het bondsgebouw te Den Haag vooral gesproken over een aantal belangrijke onderwerpen, zoals het AOW-gat, de pensioenperikelen en de vulling van de medezeggenschapsorganen.

Aan het begin van de vergadering mocht VBM-voorzitter Jean Debie vijf nieuwe afdelingsbestuursleden welkom heten: James de Bats (voorzitter afdeling Twente/Eibergen), Rens Abresch (voorzitter afdeling Rotterdam), Najib Chokri (afdeling Rotterdam), Bas van Uggelen (afdeling Den Helder) en Rini Bruinink (afdeling Utrecht).

De afdeling Den Helder uit zijn zorgen over de vulling van de medezeggenschapsorganen binnen Defensie. Volgens afdelingsvoorzitter Roberto van der Pol, zelf  lid van de CMC, valt er kwalitatief en kwantitatief veel te verbeteren. “De beschikbaarheid van mc-leden is zéér matig. Ik denk dat wij ons als VBM achter de oren moeten krabben wat er aan de hand is en wat daar achter zit.”

Jean Debie zegt tijdens de vergadering in elk geval toe het onderwerp onder de aandacht van politici te brengen, voorafgaand aan het politieke overleg op 17 juni (Algemeen Overleg Personeel Defensie). Ook roept hij medezeggenschappers op actief mee te doen aan de evaluatie van het BMD.

Tijdens de Algemene Vergadering wordt verder uitgebreid stilgestaan bij de stand van zaken omtrent de pensioenen en het AOW-gat.

Jean Debie roept in herinnering dat een aantal organisaties en bonden, waaronder de VBM, in februari 2014 een civiele procedure hebben gestart bij de rechtbank in Den Haag. Na de uitspraak zijn de bonden in hoger beroep gegaan. Hiervan is nog geen zitting  geweest.

Maar de VBM heeft ook een route gevolgd via het College voor de Rechten van de Mens (CvRM). Dat college heeft vastgesteld dat Defensie discrimineert door 65-jarigen met een AOW-gat op te zadelen, en dat deze handelswijze strijdig is met de wet.

Dit heeft geleid tot een aantal gunstige uitspraken bij verschillende rechtbanken, maar helaas zijn ook deze uitspraken niet allemaal gelijkluidend.

Inmiddels heeft de VBM een aantal bezwaarschriften tegen UGM- besluiten bij de minister neergelegd. Debie: “We hopen binnen nu en 14 dagen een beslissing op bezwaar te krijgen, waarmee we zo nodig naar de rechtbank kunnen gaan.”

Harry Klappers (afdeling Duitsland) stelt een vraag namens leden die niet binnen zes weken bezwaar hebben gemaakt tegen hun UGM-besluit of Wachtgeld-besluit. Zij kunnen vragen om een herziening, zo valt op de website van de VBM te lezen. Maar geldt dat ook voor mensen die, om maar een jaartal te noemen, al in 2008 dat besluit hebben ontvangen? Dat klopt, bevestigt Jean Debie. ”Zij kunnen via ons een verzoek om Herziening indienen. Wij weten alleen niet of die procedure succesvol zal zijn.”

“In het Deelakkoord dat de bonden en Defensie gesloten hebben, staat de afspraak dat wij het AOW-gat gaan compenseren” vervolgt de voorzitter. “Wij zullen in vervolgonderhandelingen moeten kijken waar we uitkomen met betrekking tot de hoogte van de compensatie. ”

Chroom-6

Voor wat betreft de chroom 6-problematiek kan het Algemeen Bestuur meedelen dat inmiddels 18 VBM-leden de coulanceregeling hebben aangevraagd. Debie maakt zich zorgen over het geringe aantal deelnemers aan de ‘focusgroepen’ van het RIVM-onderzoek. In die focusgroepen wil het RIVM mensen ondervragen over de feitelijke situatie waaronder zij in het verleden gewerkt hebben . Voor deze focusgroepen hebben zich maar 10 mensen aangemeld. ”We zullen mensen die door het RIVM benaderd zijn, moeten bewegen zich op te geven voor een focusgroep.”

Jaarverslag 2014

De VBM is financieel gezond, blijkt uit het financiële jaarverslag. De jaarrekening sluit met een positief saldo. Maar verder is er weinig reden tot vreugde. Ondanks de inspanningen van de VBM en de collega-bonden zit het Defensiepersoneel al weer 2 jaar zonder arbeidsvoorwaarden-akkoord. De VBM heeft in het publieke debat naar voren gebracht dat vrijheid en veiligheid geld kosten en dat de Defensiebegroting moet groeien naar een omvang van 2% BBP (de NAVO-norm).

In 2014 werd een aantal grote reorganisaties behandeld. De VBM stemde niet in met de reorganisatie van de Defensie Gezondheidsorganisatie. Er bestond namelijk nog geen duidelijkheid over het gewenste voorzieningenniveau. Met andere woorden: binnen welke termijn kan een militair terecht bij zijn huisarts, tandarts, fysiotherapeut, etc. Op verzoek van onder andere de VBM is een commissie gevormd die het voorzieningenniveau in beeld bracht. Op basis daarvan zal de reorganisatie van de Defensie Gezondheidsorganisatie moeten plaatsvinden.

App

De voorzitter deelde mee dat de VBM in samenwerking met een bedrijf bezig is met de ontwikkeling van een app. Debie: “We hopen dat de app dit najaar gereed zal zijn en dat vele leden de app dan ook zullen gaan gebruiken.”

Getagged onder Algemene vergadering    afdelingsbestuur    AOWgat    chroom6   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden