‘Een goed gevulde Defensie-organisatie in 2020?’

donderdag, 10 december 2015 11:46
‘Een goed gevulde Defensie-organisatie in 2020?’

De Algemene Vergadering heeft de begroting voor het jaar 2016 vastgesteld. De heren Roel Frencken en Kees Jansen werden herkozen in het Algemeen Bestuur. Daarnaast werden Renger Idema en Erik Westermeijer nieuw gekozen in het bestuur en Jacques van Hulsen werd herkozen in het Dagelijks Bestuur. Tevens werd Helen Stofregen welkom geheten als nieuwe afdelingsbestuurder van de afdeling Zwolle. En er werd afscheid genomen van Geert Klinkhamer, Mario van der Linden, Roberto van der Pol, Pierre Bus, Jan Neefs en Dick Purmer.


Maar er was ook inhoudelijke discussie tijdens de 95e Algemene Vergadering, gehouden in de Van Ghentkazerne te Rotterdam. Jean Debie ging in op de personeelstekorten. Dit naar aanleiding van geluiden uit Den Helder. Debie: “We zitten in de situatie, zowel bij marine als bij de landmacht als de marechaussee en in mindere mate bij de luchtmacht, dat er zeer weinig doorstroommogelijkheden zijn in 2016 en 2017.” Het grootste zorgpunt zit in FPS fase 2. Bij de marine gaat 1 op de 3 medewerkers in fase 2 te vroeg weg. Jean Debie heeft hierover met commandeur Hulsker (directeur Personeel en Bedrijfsvoering) gesproken. De marine is op zoek naar een oplossing. Debie: “We zien met lede ogen aan dat goed personeel de organisatie verlaat. Defensie moet écht actief maatregelen nemen. We zien dat dat nu nog niet gebeurt. Wij hameren erop dat die maatregelen genomen en uitgevoerd worden, zodat we in 2020 een goed gevulde organisatie kunnen hebben.”

Medezeggenschap
De afdeling Den Helder sprak tijdens de vorige Algemene Vergadering haar zorgen uit over tekortschietende participatie in de medezeggenschap. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Jean Debie: “We hebben inmiddels gesproken met medezeggenschappers bij verschillende onderdelen. Het beeld dat daaruit naar voren komt, is dat de medezeggenschap over het algemeen redelijk tot goed gevuld is.” Maar er zijn ook verbeterpunten, constateert de voorzitter. Zo zijn er bijvoorbeeld weinig jongeren die deelnemen in de medezeggenschap. Debie: “Overall functioneert het redelijk tot goed, maar we moeten leden stimuleren deel te nemen in de medezeggenschap en hen daarbij ook ondersteunen.”

Beschouwingen
Diverse afdelingen hielden tijdens de Algemene Vergadering een beschouwing. Zo riep Cor Kapaan van de afdeling Zeeland op om zich hard te blijven inzetten voor de arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en zeker ook voor de gepensioneerde VBM-leden. Fred Beerlage van de afdeling Valkenburg ging in op actuele ontwikkelingen en digitale bedreigingen en nam tevens de gelegenheid te baat om zijn waardering uit te spreken voor de mariniers die onlangs een dapperheidsonderscheiding hebben ontvangen.

De afdeling Den Helder benadrukte dat de politiek met de mond belijdt dat Nederland een op haar taak berekende krijgsmacht moet hebben, terwijl op het gebied van materieel, onderhoud en in relatie tot het personeel, onvoldoende middelen beschikbaar worden gesteld. Vicevoorzitter Dennis Warnars: “Collega’s binnen het CZSK zijn dit zát, voelen zich niet serieus genomen en worden door de bestaande personele tekorten van hot naar her gestuurd.”

Bevoorrading en munitie zijn echt een probleem, zo werd tijdens de vergadering bevestigd. Debie: “De bezuinigingen van 1 miljard euro poets je niet even weg met een paar honderd miljoen. Op dit moment is de krijgsmacht niet in staat het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied te beschermen. Nederland moet zorgen dat de brigades inzetbaar zijn. Daarvoor moet heel hard getraind worden. Er zijn jaren voor nodig om Defensie weer op het niveau van 2009 te krijgen. Dat kan alleen als je daar ook financiële middelen voor beschikbaar stelt”, aldus de voorzitter.

AOW-gat
Er werd ook gesproken over het AOW-gat en de (bruto!) compensatie die de bonden geregeld hebben. De minister van Defensie heeft toegezegd met de minister van Financiën in overleg te gaan om te zien wat hier aan gedaan kan worden. De minister heeft gezegd voor het eind van dit jaar (2015) met een brief te komen.

Onderscheidingen
Drie leden ontvingen tijdens de Algemene Vergadering een onderscheiding.

Cor Kapaan werd benoemd tot erelid. Vanaf 12 september 1985 zwaait Cor de voorzittershamer over de afdeling Zeeland (voorheen afdeling Vlissingen). Dit doet hij al 30 jaar onafgebroken.
Buiten zijn functie als voorzitter van de huidige afdeling Zeeland heeft Cor geparticipeerd in diverse commissies, zoals de begeleidingscommissie. Voorts maakte hij jarenlang trouw deel uit van de klankbordgroep beleidsplan.
Een van de zwaarste taken die Cor voor de VBM heeft vervuld is die van bemiddelaar in het conflict met de NOV. Na vier intensieve overlegrondes bleek dat een voortzetting van de samenwerking met de NOV niet mogelijk was. Aan Cor zijn inzet heeft het niet gelegen.

Ook Pierre Bus werd benoemd tot erelid. In 1989 werd Pierre bestuurslid van de afdeling Valkenburg, in 1992 vicevoorzitter en in 1993 voorzitter. Tevens werd hij districtsvicevoorzitter van de regio Zuid-West. Verder participeerde Pierre gedurende al de jaren dat hij actief was voor de VBM in de werkgroep Verenigingsstructuur en in diverse adviesgroepen. Bovendien heeft hij jarenlang VBM-leden (juridisch) bijgestaan in het kader van individuele belangenbehartiging. Sinds 1 januari 1998 is hij lid van het Algemeen Bestuur, voor welke functie hij zich thans niet meer herkiesbaar heeft gesteld. Als lid van het Algemeen Bestuur kan Pierre bogen op een brok ervaring en kennis. Gelet op zijn jarenlange ervaring kan hij regelmatig ‘I’histoire se répète’ roepen. Ook vertegenwoordigt hij de VBM in het Veteranenplatform en sinds 2013 in het Ambtenarencentrum. Binnen de VBM maakt Pierre reeds vele jaren deel uit van de adviesgroep postactieven.

Frits Steinhorst werd benoemd tot drager van het Teken van Verdienste. Als kaderlid van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) was Frits jarenlang secretaris van de afdeling Den Haag, die later is opgegaan in de NOV afdeling Zuid-Holland. Frits zag de meerwaarde van de samenwerking tussen de VBM en de NOV in en heeft hieraan actief zijn steentje bijgedragen.
Sinds 1998 maakt hij deel uit van het afdelingsbestuur Valkenburg. Vanuit zijn dubbelrol heeft Frits in de samenwerkingsperiode met de NOV loyaal getracht om een verdere integratie - in de vorm van een innigere samenwerking tussen de NOV-afdeling Zuid-Holland en de VBM-afdelingen Valkenburg, Den Haag en Rotterdam - tussen de NOV en de VBM te bewerkstelligen. Helaas zonder effect.
Na de beëindiging van de samenwerking tussen de NOV en VBM is Frits zonder aarzeling overgegaan naar de VBM en heeft zijn bijdragen daarna steeds gewetensvol geleverd. Buiten zijn functie als afdelingsbestuurder heeft Frits diverse malen geparticipeerd in de vertrouwenscommissie.

Overige benoemingen
De financiële adviescommissie bestaat uit de leden: Dick Jansen, Sara Eckhardt en Huub Schouenberg.
De vertrouwenscommissie bestaat uit de leden: Arie van den Broek, Hans Kluin en Andre van Uden. Plaatsvervangende leden: Rob Piersma, Henk Feijes en Jaap van der Laan.
De begeleidingscommissie bestaat uit de leden: Arie Hartman, Martin Huijsman en Peter Weiler. Plaatsvervangend lid: Hans van Ginneken.

Afscheid
Zoals gezegd werd tijdens de Algemene Vergadering van een aantal personen afscheid genomen. Het afscheid van de heren Dick Purmer (ziekte) en Jan Neefs (hoge leeftijd) kreeg, zonder de anderen tekort te doen, extra aandacht. De vergadering bedankte beide heren met een langdurig en welgemeend applaus.

Getagged onder av    Algemene vergadering    Personeel    medezeggenschap    erelid    teken van verdienste   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden