• Belastingservice VBM

Westreis VBM 2019

woensdag, 01 mei 2019 16:30
Westreis VBM 2019

Van 2 tot en met 10 april waren VBM-voorzitter Jean Debie en VBM-bestuurder Louis Schipper op werkbezoek in de West. Zij hebben meerdere locaties bezocht op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Hieronder vier hoofd(pijn)punten uit hun bevindingen.

 

Naar de West met partner?
De Arubaanse regering doet moeilijk bij het verlenen van werkvergunningen aan partners van aldaar geplaatste Nederlandse militairen. Bij het werkbezoek aan Aruba hebben verschillende functionarissen laten weten dat partners de laatste tijd geen werkvergunning meer krijgen. De VBM gaat dit punt aankaarten bij de Hoofddirectie Personeel Defensie.
De VBM wijst er overigens op dat werkende partners in het buitenland, rekening moeten houden met het verlies van het recht op volksverzekeringen zoals AOW, ANW (nabestaandenwet) en WLZ (Wet langdurige zorg). Dat recht verliest de partner bij een inkomen vanaf 4939 euro. Dit heeft ook tot gevolg dat de partner niet meer bij Zorgzaam verzekerd kan zijn (ziektekostenverzekering) en ter plaatse een verzekering moet afsluiten (dus bij een buitenlandse aanbieder).
De in het buitenland (en in de West) geplaatste militair zelf verliest het recht op volksverzekeringen niet.

Woningproblematiek
Er zijn veel knelpunten bij de huisvesting van Nederlandse militairen en hun partners in de West. De problematiek speelt op alle eilanden waar Nederlandse militairen wonen. Het gaat onder meer om de hoogte van het huurplafond, de bezichtigingsreis en het ‘passend’ verklaren van (veelal via particulieren te huren) woningen.
Bij de problematiek rond het huurplafond speelt met name de kwestie van de indexering. Ondanks de stijgende huren, is het huurplafond de afgelopen 5 jaren niet aangepast en daarmee feitelijk te laag. De VBM vindt dat er daarom te veel moet worden bijbetaald door de aldaar geplaatste defensie-ambtenaren en hun partners/gezinnen.
Een flink knelpunt is ook het passend verklaren van particulieren woningen. Defensie mist de capaciteit om de kwaliteit van de particuliere huurcontracten juridisch goed te kunnen beoordelen. Ook is er geen bouwtechnische keuring mogelijk vanuit Defensie. Omdat er geen bezichtigingsreis meer is, kun je zelf niet meer vooraf de situatie bekijken. Als je een woning huurt en het contract blijkt te rammelen, de septic-tank blijkt niet te werken en de buurt blijkt verloederd, dan wil je zo snel als mogelijk naar een andere woning. Maar die verhuizing krijg je niet vergoed …
Kortom: de VBM gaat dit punt in het overleg aan de orde stellen!
Er is besloten om 70 nieuwe defensiewoningen te bouwen, 16 op Aruba en 54 op Curaçao. Volgens de commandant Marinebasis Parera neemt de behoeft aan defensiewoningen toe. Het is de bedoeling om de woningen in een ‘resort’ concept bij elkaar te zetten (inclusief voorzieningen, zoals een zwembad).

Steunpunt Sint Maarten
Defensie wil nieuwe gebouwen neerzetten op Sint Maarten. De daar geplaatste (roterende) eenheid werkt nu nog vanuit een ‘containerhaven’ en het gebouw is in zeer slechte staat. Men heeft een nieuwe locatie op het oog. Maar er zijn veel beren op de weg, niet in het minst de bestaande eigendomsverhoudingen op het eiland. Maar er moeten voor de nieuwe locatie ook kavel- en erfpachtrechten worden geregeld. Vanuit het nieuwe gebouw gaan mariniers, marechaussees, kustwacht en brandweer werken. De marine wil vanaf 2020 een ‘vast’ detachement vestigen (van 28 functies) op het eiland. Op 10 juni a.s. zal de minister van Defensie een bezoek brengen aan het Caribisch gebied. Men hoopt dat tegen die tijd de ontwikkelingen zo ver zijn gevorderd dat de minister op zijn minst een intentieverklaring (als start van de nieuwbouw) kan tekenen. De VBM blijft deze ontwikkelingen met aandacht volgen.
Vanuit de KMar komt het signaal dat er steeds minder liefhebbers zijn voor plaatsing op het eiland. Er is ontevredenheid over de beschikbare woningen. De aldaar geplaatste marechaussees hebben ook veel last van de rook van brandende vuilnisbelt.

Plaatsing in de West beter voorbereiden
Vertegenwoordigers van het Bedrijfsmaatschappelijk Werk dringen aan op een betere voorbereiding van een plaatsing in de West. Als voorbeeld noemt men de driedaagse conferentie die de Koninklijke Marechaussee organiseert op Vormingscentrum Beekbergen voor militairen en hun partners. Er ontstaat in die drie dagen verbondenheid met elkaar en men vindt elkaar voor en na het moment van plaatsing sneller voor onderlinge steun. Daarentegen lijkt de eendaagse voorbereiding zoals CZSK die organiseert haar doel voorbij te schieten. Het is te veel informatie in één keer. Men krijgt dan niet alles mee.

Fotobijschrift:
Op Sint Maarten was men blij met de verstrekking van twee DMV Anaconda 4x4 (Dutch Military Vehicles, IVECO). In totaal komen er op dat eiland 8 van deze voertuigen die speciaal voor het Caribisch gebied zijn ontwikkeld.

Getagged onder partner    antillen    Curacao    aruba    SintMaarten    huurplafond   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden