• Belastingservice VBM

Verslag Algemene Vergadering 30 oktober 2020

maandag, 09 november 2020 15:56
Verslag Algemene Vergadering 30 oktober 2020

Met een sterk verminderd aantal afgevaardigden, en met een aantal toehoorders via videobellen, is op vrijdag 30 oktober de gecombineerde 104/105e Algemene Vergadering van de VBM gehouden. De 104e Algemene Vergadering, gepland op 15 mei 2020, kon tijdens de eerste coronagolf geen doorgang vinden. De gecombineerde vergadering vond plaats in het VBM-kantoor, met inachtneming van de geldende corona-richtlijnen.

Omdat voorzitter Jean Debie wegens ziekte afwezig was, werd de vergadering voorgezeten door vicevoorzitter Jacques van Hulsen.

Met genoegen kon de vergadering zes nieuwe afdelingsbestuurders verwelkomen, al dan niet fysiek of digitaal aanwezig. Rafael Dohmen, kapitein bij de landmacht, is toegetreden tot het bestuur van de Afdeling Duitsland. Het bestuur van de Afdeling Doorn is uitgebreid met sergeant-majoor LDV Arno Pruijmboom. De Afdeling Amersfoort is versterkt door de komst van David Blonk (burger) en Bernard Smid (luitenant-kolonel van de Genie). Zoals eerder aangekondigd heeft Mario van der Linden het voorzitterschap van de Afdeling Rotterdam (weer) op zich genomen. Ook burgermedewerker Leen Brand is deze afdeling komen versterken.

KapaanOok werd een aantal vertrekkende afdelingsbestuurders bedankt voor hun jarenlange inzet. Dit zijn Rens Abresch, Cor Kapaan, Peter de Laat, Joost Ridderhof en Frits Steinhorst.

Jacques van Hulsen sprak de vergadering bij over de ontwikkelingen binnen de Coalitie voor Veiligheid (CvV). De CvV heeft regelmatig gesprekken met het ministerie van Justitie. Contacten met de andere ministeries in de veiligheidssector zijn helaas minder gestructureerd. De CvV werkt eraan om dit te verbeteren. Dit is onder andere belangrijk met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

COVID-19 en ICT
Uiteraard werd tijdens de vergadering gesproken over COVID-19 en over de gevolgen voor de VBM. De Afdeling Den Helder stelde voor om geld te reserveren, bedoeld om aan de afdelingsbesturen apparatuur en software te verstrekken, zodat in de toekomst op afstand vergaderd kan worden.

Jacques van Hulsen: “De VBM investeert al in ICT. Maar we willen niet dat digitaal vergaderen de norm wordt. De afdelingsvergaderingen en de Algemene Vergadering blijven bij voorkeur vergaderingen waarbij men fysiek aanwezig is. Maar een klankbordgroep of een adviesgroep kan wel hybride of volledig digitaal vergaderen. Dit ook vanwege reistijd voor sommige mensen.”

Afhankelijk van hoelang de COVID-pandemie gaat duren, moet mogelijk meer geld worden vrijgemaakt, liet secretaris-penningmeester Jacqueline de Werker weten. De AV keurde het voorstel goed dat digitaal stemmen mogelijk maakt. De statuten moeten hiervoor aangepast worden.


Hebben we een stem?
De Afdeling Twente/Eibergen vroeg aandacht voor de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Die wordt ingrijpend, voorspelde Helen Bal-Stofregen: “De indexatieachterstand moet verrekend worden voordat men overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel. Er kan geen afstand worden gedaan van in het huidige systeem opgebouwde rechten.”

De afdeling Den Helder beklaagde zich dat de VBM nauwelijks een stem heeft in de wijziging van het pensioenstelsel.

Volgens Jacques van Hulsen ligt dat echter anders: “Ik wil afstand nemen van woorden die suggereren dat wij weinig zeggenschap hebben over pensioenen. Wij hebben niet aan onderhandelingstafel gezeten toen het pensioenakkoord tot stand gebracht werd. Als je dat wilt, moet je je aansluiten bij FNV, CNV of VCP. Ik ben van mening dat het Pensioenakkoord meer vragen oproept dan antwoorden geeft. En het leuke is dat de VBM wél bij de antwoorden vertegenwoordigd is. De hele uitwerking van het akkoord, de discussie over het invaren van de pensioenen, de premie, daar zitten we – direct of vertegenwoordigd – bíj. Het verlofsparen en de vrijval van de RVU-boete zijn arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen. Die bespreken we dus met Defensie.

De uitkering ineens, de garantie dat diensttijd voor 2001 buiten korting valt, het nabestaandenpensioen, dat zijn onderwerpen voor de Pensioenkamer. Dus we zitten in een goede positie om op te komen voor de belangen van onze leden.”

Urgenda-zaak
DSC05099 croppedDe Afdeling Twente/Eibergen vroeg ook naar de stand van zaken van de poging om de 2% NAVO-norm via juridische weg af te dwingen, net als de milieubeweging gedaan heeft in de Urgenda-zaak.

Jacques van Hulsen: “De gedachte was dat als de rechter in staat is om de regering te dwingen iets te doen op milieugebied, waarom dan niet als het gaat om de NAVO-norm. De VBM is te rade gegaan bij meerdere advocaten. Het voorlopige oordeel is, dat er een wezenlijk verschil is tussen beide zaken, waardoor de kansen op succes zeer klein zijn. Dat heeft te maken met de manier waarop de afspraak is omschreven. De hardheid van de afspraak is niet even sterk als in de Urgenda-zaak.”

Genomen besluiten
De jaarstukken 2019, waaronder de jaarrekening, zijn unaniem vastgesteld, evenals het Beleidsplan en de begroting 2021. De contributie in het jaar 2021 is vastgesteld op €10,62 per maand (actief dienenden van 23 jaar en ouder), € 9,91 (actief dienenden jonger dan 23 jaar) en € 7,19 (postactieven).

Benoemingen
Secretaris-penningmeester Jacqueline de Werker-Bekx werd herbenoemd voor een periode van 4 jaar. In de financiële adviescommissie zijn (her)benoemd Huub Schouenberg, Sara Eckhardt en Joep Koenen. In de Vertrouwenscommissie zijn benoemd Hans van Rooijen, Glen Steins en Hans van Ginneken. Plaatsvervangende leden zijn Mario van der Linden, Jos Ubachs en Albert Lok. In de Begeleidingscommissie zitten Henk van de Beek, Helen Bal-Stofregen en Glen Steins. Plaatsvervangend lid is Hans Poorthuis.

Foto’s: Rob Maljers

Getagged onder Algemene vergadering    contributie   
Meer in deze categorie: « Afdelingsbestuurders gezocht!
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden