• Informatiepunt Chroom-6
  • Teken die petitie!

Situatie VBM stabiel en solide

dinsdag, 01 juni 2021 13:50
Situatie VBM stabiel en solide

De Algemene Vergadering van de VBM gaf op vrijdag 28 mei unaniem groen licht voor de compensatieregeling voor pensioenschade als gevolg van de overstap naar het middelloonstelsel. Het gaat hier om de pensioenschade bij een groep militairen die door de overstap een verminderd pensioen perspectief kreeg. De AV moest oordelen over het bereikte resultaat, omdat er afgeweken wordt van de afspraken in Arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020.DB-lid Jacques van Hulsen gaf tijdens de AV, gehouden in het bondsgebouw te Den Haag, uitleg over de gemaakte keuze. Het resultaat is volgens hem eerlijk en uitlegbaar. Een beter bij het akkoord aansluitend resultaat was volgens de onderhandelaars niet mogelijk (meer over de achtergrond leest u hier). Tijdens de AV werd, na inhoudelijke vragen van vooral de Afdeling Twente/Eibergen, gesproken over de berekeningssystematiek en meer specifiek over het wel of niet meenemen van toeslagen. Ook waren er vragen over de communicatie en uitbetaling. Waar kan de militair terecht om in te zien wat voor hem of haar het resultaat is? Deze vraag kon Van Hulsen nog niet helemaal beantwoorden. Op 3 juni is bekend of ook de andere vakbonden akkoord gaan. Zo ja, dan heeft Defensie nog een maand of 6 nodig om de uitkomst te verwerken in het salarissysteem.

Tot slot gaf Van Hulsen de militairen die het betreft een advies mee. Uiteraard is het in de eerste plaats verstandig dat ze voor de uitkering een besteding zoeken in de pensioensfeer. Daarnaast is het echter ook verstandig om tijdig gebruik te maken van de Belastingservice van de VBM.

AV106 zaalBizar jaar
Het jaarverslag en de jaarstukken 2020 zijn tijdens de 106e Algemene Vergadering vastgesteld. De AV heeft het bestuur decharge verleend voor het financiële beheer. Hoewel 2020 een bizar en voor velen moeilijk jaar was, was het dankzij de inzet en steun van medewerkers, bestuursleden en vele vrijwilligers toch een goed verenigingsjaar. De juristen handelden 315 dossiers af en namen 285 nieuwe dossiers in behandeling. De financiële situatie van de VBM bleef stabiel en solide. De jaarrekening 2020 sluit positief af. Het ledental liet een zeer kleine krimp zien (ongeveer 0,5%), en onder actief dienenden een kleine groei.
Het overleg tussen Defensie en de bon den verliep helaas uitermate stroef, inclusief twee maal een gang naar de Advies en Arbitragecommissie.

Secretarispenningmeester Jacqueline de Werker informeerde de vergadering over de werkzaamheden van de Gezamenlijke Commissie Functiewaardering. De afgelopen twee jaar heeft de VBM zich ingezet om de minister en de staatssecretaris te overtuigen van de noodzaak van een functiewaarderingssysteem waarin militaire aspecten en bezwarende omstandigheden meegewogen kunnen worden. De commissie zal met aanbevelingen komen over onder andere operationele militaire kenmerken in relatie tot het ‘nieuwe Fuwadef’. Medio 2021 zal deze commissie haar bevindingen rapporteren aan de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden van het Sectoroverleg Defensie. De Werker: “Op dit moment zijn we bezig met het conceptrapport en we hopen 18 juni onze laatste bijeenkomst te hebben.”

Grote zorgen
Voorzitter Jean Debie sprak zijn zorgen uit over de personeelssterkte van Defensie en over politieke ontwikkelingen. Defensie, veiligheid en vrijheid blijken totaal geen onderwerpen te zijn bij de kabinetsformatie. Via (onder meer) de Coalitie voor Veiligheid doet de VBM er alles aan dit onderwerp wel op de agenda te krijgen. Debie: “Als er geen extra geld komt, gaat voor Defensie het scenario van 2011 weer gelden. Daar waar ik had gehoopt op een stijging in elk geval in de ríchting van de 2% bbp, heb ik nu grote zorgen. Er zijn enorme problemen op het gebied van personeel, materieel en vastgoed.”

Tijdens de AV werd over nog een aantal onderwerpen gesproken. Jean Debie informeerde de vergadering over ont wikkelingen betreffende chroom-6. Meer informatie hierover vindt u hier.

AfscheidHenkFeijesAfscheid 90-jarige voorzitter
De VBM verwelkomde Mike Dekker (52) als afdelingsbestuurder. Mike Dekker is burgermedewerker en is in mei 2021 toegetreden tot het bestuur van de Afdeling Den Helder. Hij vervangt daar Rob Piersma, die sinds 2000 in het afdelingsbestuur zat. Ook werd, na vele jaren, afscheid genomen van de kleurrijke voorzitter van de afdeling Den Haag, Henk Feijes. Feijes, die in april zijn 90e verjaardag vierde, stopt na 21 jaar als voorzitter van de afdeling Den Haag. Hij blijft nog wel lid van het afdelingsbestuur, dat nu voorgezeten wordt door Martin Jansen. Jean Debie sprak lovende woorden over de jarenlange inzet voor het defensiepersoneel door zowel Feijes als Piersma. Beiden ontvingen een kleine stoffelijke blijk van waardering.

Geen tijd, geen zin…
Stefan van Twuijver (afdeling Amersfoort) heeft gepoogd om jonge leden te interesseren voor deelname aan een klankbordgroep ’jongeren’. Dat heeft onvoldoende respons opgeleverd, vertelt de landmachtsergeant. “De meesten hebben geen tijd, geen zin of hebben er geen behoefte aan. Laat ik het netjes verwoorden: de animo is zeer laag.” Jonge militairen die wel interesse hebben, kunnen een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Getagged onder Algemene vergadering    pensioenschade   
Meer in deze categorie: « Regeling chroom-6 in RTL Nieuws
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden