Verenigingsstructuur

Het hoogste gezag binnen de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM wordt uitgeoefend door de leden. Dit gebeurt via de algemene vergadering (AV). De AV vormt de toplaag van de bestuurlijke structuur van de vereniging. De taken van de AV zijn:

 • Vaststelling en wijziging van statuten en huishoudelijk reglement
 • Vaststelling van het beleidsplan
 • Vaststelling van het jaarverslag, het financieel verslag en de begroting
 • Verkiezing leden algemeen bestuur, waaronder de leden van het dagelijks bestuur
 • Beoordeling van het gevoerde beleid aan het hand van het beleidsprogramma en de begroting

Alle overige taken die bij wet of statuut aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Vanwege het grote aantal leden is het niet mogelijk alle leden deel te laten nemen aan de AV. Daarom heeft de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM gekozen voor een systeem van vertegenwoordiging, waarbij de AV bestaat uit leden die door de VBM-leden als vertegenwoordiger zijn gekozen. De keuze van de vertegenwoordiging vindt plaats op de AV van de afdelingen.

 

Algemeen bestuur

Het bestuur van de vereniging is in handen van het algemeen bestuur (AB). Dit bestuur is verantwoordelijk voor het maken van beleid en de uitvoering ervan. Het AB draagt een aantal van haar taken op aan het dagelijks bestuur (DB). Dit bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het onderscheid tussen het AB en het DB ligt in de mate van betrokkenheid bij de uitvoering. Het AB stelt de hoofdlijnen van het beleid vast waarna het DB de uitvoering van dit beleid ter hand neemt. Het AB toetst vervolgens deze uitvoering aan de hoofdlijnen van het beleid.

Het AB van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM bestaat uit:

CvBeljouw

Blankenstein

131220 Johan Geijtenbeek 0320

FreddydeHaan2019

Chiem van Beljouw
(KM - Militair)
Ton Blankenstein
(KL - Militair)
Johan Geijtenbeek
(CDC - Burger - p.a.)
Freddy de Haan
(KL - militair)

131115 Richard Herben 0047

Idema

131115 Cees Jansen 0060

Arjan Princee

Richard Herben
(KM - Militair)
Renger Iedema
(KLu - Militair b.d.)
Kees Jansen
(KM - Militair b.d.)
Arjan Princée
(Burger)

Soulier

Van de Steene

131115 Stefan van Twuijver 0031

131129 Erik Westermeijer 0169

Ruud Soulier
(KL - Militair b.d.)
Remco van de Steene
(Burger)
Stephan van Twuijver
(KL - Militair)
Erik Westermeijer
(Burger) 


Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging en bestaat uit:

131115 Jean Debie 0071

Jean Debie,
voorzitter
 

131115 Jacques van Hulsen 0055

Jacques van Hulsen,
vice-voorzitter
 

131115 Jacqueline de Werker-Bekx 0053

Jacqueline de Werker-Bekx,
secretaris-penningmeester
 

Adviesgroepen

De VBM kent permanente adviesgroepen. Deze adviesgroepen kunnen de vakbond gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Behalve vanwege de adviesfunctie zijn de adviesgroepen ook van belang om kennis over de werkvloer in te brengen. Vandaar dat deels gekozen is voor een specifieke indeling van adviesgroepen naar krijgsmachtdeel. Daarnaast zijn er adviesgroepen voor bepaalde werkvelden.

Hebt u als VBM-lid interesse in deelname aan een adviesgroep? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De VBM kent de volgende adviesgroepen:

 • CLAS - Koninklijke Landmacht
 • CZSK - Koninklijke Marine
 • CLSK - Koninklijke Luchtmacht
 • KMar - Koninklijke Marechaussee
 • CDC - Commando DienstenCentra
 • DMO - Defensie Materieel Organisatie
 • Postactieven
 • Reservepersoneel
 • Artsen

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden