Defensie en de bonden hebben overeenstemming bereikt over de uitwerking van de ‘Maatregel in verband met verminderd pensioenperspectief’. Dit betreft de compensatieregeling voor militairen voor wie de overgang van de eindloonregeling naar de middelloonregeling tot minder pensioen leidt (zie ook ons artikel hierover in mei van dit jaar).

In het arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018-2020 was daarover al een afspraak gemaakt, maar de nu overeengekomen regeling is naar de mening van Defensie en de bonden eerlijker en beter uitlegbaar.

Uitbetaling

Het invoegen van de maatregel in het salarissysteem NSK zal naar verwachting zes maanden in beslag nemen. Defensie verwacht na de zomer te kunnen melden wanneer de eerste compensatiebedragen worden uitbetaald. Eerst volgt nog nadere informatie over de details van de regeling. Ook hierover wordt na de zomer meer bekend gemaakt.

Tags