Defensie en de vakbonden voor het defensiepersoneel hebben op 2 juli 2024 het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026 ondertekend.

Vlnr: Onderhandelaars Jan Kropf (ACOM), René Schilperoort (ACOP), Joris Legein (HDP), Niels van Woensel (CMHF), Erik Westermeijer (VBM/BBTV).

Als VBM houden wij over elk onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden een referendum. In dit referendum kunnen alle leden persoonlijk uitspreken wat zij van het bereikte resultaat vinden. Deze keer namen ongeveer 2500 leden deel aan het referendum, waarbij 91% zich uitsprak vóór het resultaat en 9% tegen. Hierdoor kon de VBM op 2 juli tijdens het Sectoroverleg Defensie laten weten dat de leden van de VBM instemmen met het resultaat. Doordat ook de leden van de andere vakbonden konden instemmen, hebben wij nu dus een arbeidsvoorwaardenakkoord dat tot 1 september 2026 loopt.

Dit betekent onder andere dat u een incidentele loonsverhoging tegemoet kunt zien van 5% in de maanden oktober, november en december 2024. Per 1 januari vervalt de incidentele loonsverhoging, maar volgt een structurele loonsverhoging van eveneens 5%. (Uitleg hierover vindt u in de speciale editie van de Trivizier/XRcise.)

Per 1 januari 2026 volgt een loonsverhoging van 2%. Daarnaast zijn er twee incidentele uitkeringen: personeel dat in dienst is op 1 september 2024 krijgt een eenmalige uitkering van € 500 bruto en op 1 juli 2025 eenmalig € 350 bruto. Werkt(e) u in deeltijd dan krijgt u deze uitkeringen naar rato. Voor reservisten geldt ook dat zij de incidentele uitkeringen naar rato krijgen.

Behalve de genoemde loonafspraken bevat het akkoord afspraken over mobiliteit (verhoging reiskostenvergoeding en betaling combi-reizen) en over het wijzigen van meerdere toelages bij inzet. Ook wordt een vitaliteitsbudget voor burger-medewerkers geïntroduceerd.

De VBM is tevreden over het bereikte akkoord en over de snelheid waarmee dit akkoord tot stand is gekomen. Voorzitter Jean Debie: “Hierdoor hebben wij tijd om ons de komende maanden te richten op de nog op de plank liggende onderwerpen, waaronder de evaluatie van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD), de evaluatie van de Uitvoering Reorganisaties Defensie (URD), de rechtpositie van de dienjaarmilitairen, de rechtspositie van de reservisten, het HR-model en zo zijn er nog tientallen andere onderwerpen.”

Voor details van het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026 verwijzen wij naar de speciale editie van de Trivizier /XRcise.