Op 13 juli 2022 hebben we een artikel op onze website geplaatst over de belastingheffing over de bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) – het maandelijks smartengeld voor invalide militairen. Het leek erop dat er een eind zou komen aan die belastingheffing. Daarom hebben we het advies gegeven om bezwaar te maken tegen de belastingheffing over de BIV door bezwaar te maken tegen de belastingaanslag.

Daarna heeft de Minister van Financiën onderzocht of de belastingheffing terecht is. Dat bleek zo te zijn. De BIV is strikt genomen geen loon, maar wel een periodieke uitkering die belast is in de inkomstenbelasting. De belastingheffing over de BIV blijft daarom in stand. Alle mensen met een BIV zijn hier in het najaar van het afgelopen jaar per brief over ingelicht door Defensie.

Toen bekend werd dat de belastingheffing zou blijven zoals hij is, is er nog een nader extern onderzoek ingesteld naar de rechtmatigheid van de belastingheffing. Uit dit onderzoek volgt dat de belastingheffing over de BIV terecht is, omdat de BIV elke maand - en niet in de vorm van een bedrag - ineens betaald wordt. We adviseren daarom om geen actie te ondernemen tegen de belastingheffing. Mocht u al een bezwaarschrift hebben ingediend, dan adviseren we u om dit bezwaar weer in te trekken.

Tags