U heeft recent kunnen stemmen over de veranderingen in het pensioenstelsel. Deze gaan op 1 januari 2027 in, als er een meerderheid van de centrales van overheidspersoneel en de overheidswerkgevers vóór is. Elders op de site kunt u lezen dat het Ambtenarencentrum, de centrale van overheidspersoneel waarbij de VBM/BBTV is aangesloten, heeft ingestemd met de voorgestelde veranderingen. 

(Foto: 11 Luchtmobiele Brigade)

De voorgestelde wijzingen gaan echter niet alleen over de bestaande middelloonregeling voor overheids- en onderwijsmedewerkers. Zij gaan ook over een grote verandering van de (deels afwijkende) regeling voor militairen. Over deze specifieke aspecten is in het Sectoroverleg Defensie (SOD) met het Ministerie van Defensie overlegd.

Bij de ledenraadpleging van de VBM heeft een meerderheid van de leden zich uitgesproken voor de veranderingen van het pensioenstelsel. Die meerderheid was er zowel onder de (gewezen) militairen die gestemd hebben, als onder de (gewezen) burger medewerkers. De Algemene Vergadering van de VBM heeft deze uitslag op 31 mei 2024 bevestigd.

De overlegvertegenwoordigers van het Ambtenarencentrum zullen deze steun voor het onderhandelaarsresultaat begin juli aan de SOD-tafel (voor het militaire specifieke deel) en aan de Pensioenkamer-tafel (voor de basisregeling) kenbaar maken.