• Belastingservice VBM
  • Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app
Medezeggenschap

Waarom lid worden van een medezeggenschapscommissie?

  • Mogelijkheid tot het uitoefenen van invloed op de besluitvorming binnen de organisatie;
  • Het verkrijgen van interne informatie: leidt tot informatievoorsprong;
  • Externe informatie: ruime informatievoorziening vanuit de VBM;
  • Het verkrijgen van kennis en vaardigheden die je als lid van een medezeggenschapscommissie opdoet;
  • Mogelijkheid van scholing en vorming.

Daarom blijft de VBM een beroep doen op haar leden om zich kandidaat te stellen voor de medezeggenschap. De VBM zal u altijd ondersteunen.

Medezeggenschap

Tegemoetkoming asbestoseslachtoffers

Tegemoetkoming asbestoseslachtoffers

dinsdag, 01 april 2014 12:23

Mensen die door het werken met asbest stoflongen (asbestose) hebben opgelopen, kunnen onder bepaalde voorwaarden van de overheid een financiële tegemoetkoming krijgen als voorschot op een vergoeding voor immateriële schade.

Bonden akkoord met nieuwe MC-structuur DMO

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) kiest voor brede vertegenwoordiging van de medezeggenschapscommissies in de DMC, het hoogste medezeggenschapsorgaan bij een defensieonderdeel. De bonden stemmen op 12 februari 2014 in met dit voorstel.

Hoogste tijd voor evaluatie BMD

Hoogste tijd voor evaluatie BMD

woensdag, 19 februari 2014 14:56

Nadat het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) in 1999 tot stand kwam, was er weinig tijd voor evaluatie. De MC's moesten vooral aan de bak met de reorganisaties. Het is nu hoog tijd voor een serieuze evaluatie.

Beleggingsschema DMO wordt bijgesteld

Beleggingsschema DMO wordt bijgesteld

vrijdag, 24 januari 2014 16:41

Het Beleggingsschema Medezeggenschap DMO is niet in overeenstemming met het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD), zo heeft de VBM vastgesteld. De belegging vindt namelijk niet overal zo laag mogelijk in de organisatie plaats.

Kiest de KMar te vaak voor een 'werkorganisatie'?

De VBM vindt dat de KMar te vaak bij een reorganisatie naar het middel van 'werkorganisatie' grijpt, dit overigens altijd in overleg met de medezeggenschap. Het bijna structureel bij reorganisaties gebruiken van werkorganisaties is volgens de VBM niet de bedoeling.

Bemanningsregeling kan in de prullenbak

Bemanningsregeling kan in de prullenbak

vrijdag, 20 december 2013 15:46

De Dienst der Hydrografie moet opnieuw met de medezeggenschap praten over de meerbemanningsregeling (MBR). De per 1 januari 2013 ingevoerde MBR is ongeldig. Het overleg over de MBR moet gebeuren met een overkoepelende medezeggenschapscommissie van alle drie de bemanningen.

Masterclass MC 2013: Uitbesteden op basis van visie?

Terwijl minister-president Rutte er niets van moet hebben, pleit Defensie secretaris-generaal Akerboom er juist wel voor. Waarom ga je allerlei tijdrovende onderzoeken doen (business-cases) terwijl je het uitbesteden van diensten ook kunt baseren op ... jawel: visie!

Verkiezingsdata

Verkiezingsdata

dinsdag, 20 augustus 2013 13:23

Hieronder een overzicht van aankomende verkiezingen voor medezeggenschapscommissies.

Duidelijkheid uitvoering URD ontbreekt

Duidelijkheid uitvoering URD ontbreekt

donderdag, 20 december 2012 08:54

De eerste ervaringen met het reorganisatieproces hebben geleid tot een brief van de bonden aan Defensie. De samenwerkende bonden maken zich zorgen over de wijze waarop Defensie de Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (URD) toepast.

Overeenstemming over URD

vrijdag, 19 oktober 2012 15:48

Defensie en bonden hebben in het georganiseerd overleg van donderdag 19 oktober jl. overeenstemming bereikt over de uitvoeringsregeling reorganisaties (URD). Voor de bonden was dit een voorwaarde voor het afwikkelen van de vele reorganisaties, waar Defensie de komende tijd mee te maken krijgt.

Pagina 5 van 8

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden