Medezeggenschap

Waarom lid worden van een medezeggenschapscommissie?

  • Mogelijkheid tot het uitoefenen van invloed op de besluitvorming binnen de organisatie;
  • Het verkrijgen van interne informatie: leidt tot informatievoorsprong;
  • Externe informatie: ruime informatievoorziening vanuit de VBM;
  • Het verkrijgen van kennis en vaardigheden die je als lid van een medezeggenschapscommissie opdoet;
  • Mogelijkheid van scholing en vorming.

Daarom blijft de VBM een beroep doen op haar leden om zich kandidaat te stellen voor de medezeggenschap. De VBM zal u altijd ondersteunen.

Medezeggenschap

Verkiezingsdata

Verkiezingsdata

dinsdag, 20 augustus 2013 13:23

Hieronder een overzicht van aankomende verkiezingen voor medezeggenschapscommissies.

Duidelijkheid uitvoering URD ontbreekt

Duidelijkheid uitvoering URD ontbreekt

donderdag, 20 december 2012 08:54

De eerste ervaringen met het reorganisatieproces hebben geleid tot een brief van de bonden aan Defensie. De samenwerkende bonden maken zich zorgen over de wijze waarop Defensie de Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (URD) toepast.

Overeenstemming over URD

vrijdag, 19 oktober 2012 15:48

Defensie en bonden hebben in het georganiseerd overleg van donderdag 19 oktober jl. overeenstemming bereikt over de uitvoeringsregeling reorganisaties (URD). Voor de bonden was dit een voorwaarde voor het afwikkelen van de vele reorganisaties, waar Defensie de komende tijd mee te maken krijgt.

De VBM wil met Defensie overleggen over het aanpassen van het besluit Medezeggenschap Defensie. Onlangs is bij wet vastgelegd dat ondernemingen hun ondernemingsraad moeten vertellen hoeveel uitzendkrachten er werken.
U kunt veel betekenen voor uw collega’s

U kunt veel betekenen voor uw collega’s

vrijdag, 30 maart 2012 16:17

Tientallen reorganisaties zullen dit jaar over Defensie heen rollen. Leden van medezeggenschapsorganen zien deze tsunami op hun eenheden afkomen. Wat kunnen zij doen? Veel, zo bleek op een masterclass georganiseerd door de VBM.

Beleidsvoornemens

vrijdag, 23 maart 2012 12:02

Hieronder vindt u een dynamische lijst met beleidsvoornemens die het gevolg zijn van de Beleidsbrief 2011.

De volgnummers zijn de registratienummers van het CAOP.

Klik op het beleidsvoornemen dat u wilt inzien. Voor het openen van het document hebt u een Acrobat Reader (Windows) of (Mac) nodig.

(update 24 april 2014)

Koudwatervrees onnodig

woensdag, 09 november 2011 08:53

Om uitvoering te geven aan de politieke opdracht om ruim 12.000 functies te schrappen en €1.000.000.000,- te bezuinigingen, worden inmiddels op grote schaal reorganisatieplannen gemaakt. Deze omvangrijke

De legering en messfaciliteiten van landmachtpersoneel op de Marinebasis Parera moeten voldoen aan de CLAS-normen voor permanent verblijf. Dat stelt het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie in haar advies aan de C-LAS. Dus: sergeanten in het onderofficiersverblijf.

Betrek MC vroeg in studiefase!

dinsdag, 28 juni 2011 12:55

De medezeggenschap moet al in de studiefase worden betrokken bij reorganisaties en moet daarbij ook kunnen beschikken over documenten die nog niet definitief zijn vastgesteld. Dit blijkt ondubbelzinnig uit de uitkomst van een geschil tussen de Medezeggenschapscommissie Groep Geleide Wapens (GGW) en de Commandant GGW.

Stilleggen nog geen politiek besluit!

dinsdag, 28 juni 2011 12:32

Tekst: Louis Schipper

Deze voorstellen zijn tot stand gekomen in allerlei werkgroepen die onafhankelijk van elkaar voorstellen moesten uitwerken. Daarnaast wordt er ook gerefereerd aan de Verkenningen die daarvoor zijn uitgevoerd. Dit alles bij elkaar heeft geleid tot de nu gepresenteerde Beleidsbrief.

Deze voorstellen moeten nog in de Tweede Kamer worden besproken. Wanneer er een politiek besluit ligt, is dit voor de bonden en de medezeggenschap feitelijk een gegeven. Al mag de medezeggenschap uiteraard spreken over de gevolgen van politieke besluiten. Even terug naar het voortraject. Ondanks alle verkenningen, studies enzovoort, is enige inbreng vanuit de medezeggenschap niet mogelijk geweest. Je kunt redetwisten of dit wel of niet een de studiefase is zoals die in de aanwijzing Uitvoering Reorganisaties Defensie (URD) is beschreven, maar zo zou je dit kunnen interpreteren. Alle besluiten hebben immers grote invloed op aangelegenheden die van belang zijn voor (een meerderheid van de onderdelen van) Defensie. Van belang in dat kader is in elk geval dat er een tijd geleden een wijs advies over de werking van het BMD uitgebracht is, waarin wordt voorgesteld om de medezeggenschap zo vroeg mogelijk te betrekken. Over recht of niet kan gediscuteerd worden, maar de vraag of het verstandig is, is beantwoord. Daar heeft Defensie kennelijk niet over nagedacht.

Pagina 6 van 7

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden