• image
  • Download de VBM-app
Medezeggenschap

Waarom lid worden van een medezeggenschapscommissie?

  • Mogelijkheid tot het uitoefenen van invloed op de besluitvorming binnen de organisatie;
  • Het verkrijgen van interne informatie: leidt tot informatievoorsprong;
  • Externe informatie: ruime informatievoorziening vanuit de VBM;
  • Het verkrijgen van kennis en vaardigheden die je als lid van een medezeggenschapscommissie opdoet;
  • Mogelijkheid van scholing en vorming.

Daarom blijft de VBM een beroep doen op haar leden om zich kandidaat te stellen voor de medezeggenschap. De VBM zal u altijd ondersteunen.

Medezeggenschap

Reorganisaties wel gestopt

woensdag, 09 november 2011 09:02

... of toch niet? Ach, het is maar hoe je het bekijkt. Minister Hillen heeft vrijdag 4 november een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij verduidelijkt dat er weliswaar reorganisaties zijn gestopt, maar dat er ook reorganisaties zijn gestart of opnieuw opgepakt.
Grote verwarring toen minister Hillen op 27 oktober tussen neus en lippen door (in de personeelsrapportage midden 2011) schreef dat de reorganisaties bij Defensie waren stopgezet. Om het vertrouwen van het

Koudwatervrees onnodig

woensdag, 09 november 2011 08:53

Om uitvoering te geven aan de politieke opdracht om ruim 12.000 functies te schrappen en €1.000.000.000,- te bezuinigingen, worden inmiddels op grote schaal reorganisatieplannen gemaakt. Deze omvangrijke

Startbrief reorganisatie Defensie

maandag, 08 augustus 2011 09:05

Op 1 augustus heeft minister Hillen de startbrief voor de komende reorganisaties aangeboden aan Tweede Kamer en de bonden.
In de brief wordt duidelijk dat de defensieonderdelen zelf moeten bepalen waar ze functies schrappen. Maar zij krijgen daarbij wel zeer strakke personele (numerus fixus) en budgettaire kaders mee.
De brief is het startschot van een bezuinigingsoperatie die zijn weerga niet kent.

De legering en messfaciliteiten van landmachtpersoneel op de Marinebasis Parera moeten voldoen aan de CLAS-normen voor permanent verblijf. Dat stelt het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie in haar advies aan de C-LAS. Dus: sergeanten in het onderofficiersverblijf.

Betrek MC vroeg in studiefase!

dinsdag, 28 juni 2011 12:55

De medezeggenschap moet al in de studiefase worden betrokken bij reorganisaties en moet daarbij ook kunnen beschikken over documenten die nog niet definitief zijn vastgesteld. Dit blijkt ondubbelzinnig uit de uitkomst van een geschil tussen de Medezeggenschapscommissie Groep Geleide Wapens (GGW) en de Commandant GGW.

Stilleggen nog geen politiek besluit!

dinsdag, 28 juni 2011 12:32

Tekst: Louis Schipper

Deze voorstellen zijn tot stand gekomen in allerlei werkgroepen die onafhankelijk van elkaar voorstellen moesten uitwerken. Daarnaast wordt er ook gerefereerd aan de Verkenningen die daarvoor zijn uitgevoerd. Dit alles bij elkaar heeft geleid tot de nu gepresenteerde Beleidsbrief.

Deze voorstellen moeten nog in de Tweede Kamer worden besproken. Wanneer er een politiek besluit ligt, is dit voor de bonden en de medezeggenschap feitelijk een gegeven. Al mag de medezeggenschap uiteraard spreken over de gevolgen van politieke besluiten. Even terug naar het voortraject. Ondanks alle verkenningen, studies enzovoort, is enige inbreng vanuit de medezeggenschap niet mogelijk geweest. Je kunt redetwisten of dit wel of niet een de studiefase is zoals die in de aanwijzing Uitvoering Reorganisaties Defensie (URD) is beschreven, maar zo zou je dit kunnen interpreteren. Alle besluiten hebben immers grote invloed op aangelegenheden die van belang zijn voor (een meerderheid van de onderdelen van) Defensie. Van belang in dat kader is in elk geval dat er een tijd geleden een wijs advies over de werking van het BMD uitgebracht is, waarin wordt voorgesteld om de medezeggenschap zo vroeg mogelijk te betrekken. Over recht of niet kan gediscuteerd worden, maar de vraag of het verstandig is, is beantwoord. Daar heeft Defensie kennelijk niet over nagedacht.

Mes in IVENT, DVD en facilitair bedrijf

dinsdag, 28 juni 2011 12:27

In het regeerakkoord is onder de aanduiding 'kleinere overheid' een ombuiging opgenomen van royaal 6 miljard euro in 2015. Het halen van deze bezuinigingsdoelstelling vraagt om een compacte overheid; concentratie, samenwerking, vergroting van de efficiëntie zijn daarbij sleutelbegrippen. De realisatie raakt alle overheidslagen, het Rijk, maar ook de provincies, gemeentes en waterschappen.

 

Inmiddels is er een kaderstellend uitvoeringsprogramma voor de Rijksdienst. De gerealiseerde netto besparingen komen ten goede aan de verschillende departementen, die immers op hun begroting gekort zijn.

Het uitvoeringsprogramma bevat een aantal onderdelen dat ook Defensie raakt. Het ministerie van Defensie behoort tot de rijksoverheid. In het uitvoeringsprogramma voor de rijksdienst wordt de zelfstandige positie van het ministerie van Defensie erkend, maar tegelijkertijd bevat het programma doelstellingen die ook het ministerie van Defensie raken. Aldus wordt een deel van de maatregelen die Defensie moet treffen om haar bezuinigingsdoelstelling te halen, concreet gemaakt.

Rijksbrede infrastructuur bedrijfsvoering

Advies nodig

dinsdag, 28 juni 2011 12:13

Bent u medezeggenschapper en heeft u advies nodig? Dan kunt u terecht bij het Bureau Ondersteuning Medezeggenschap. Wij kunnen u adviseren over allerlei medezeggenschapszaken, variërend van geschillentrajecten tot onderwerpen als reorganisaties, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden.

U kunt ons inschakelen als kaderlid van de VBM. Maar het is ook mogelijk om ons als MC in te schakelen. Het Besluit Medezeggenschap Defensie geeft een MC het recht om een deskundige in te schakelen. Omdat aan een deskundige van de VBM geen kosten zijn verbonden, heeft u daarvoor geen toestemming van het HDE nodig. Als u ons inschakelt, adviseren wij desgewenst de gehele MC, ongeacht het aantal VBM-leden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jef Stassen, tel.  070-3155111, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geschillen

dinsdag, 28 juni 2011 12:10

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitspraken van het College Geschillen Medezeggenschap Defensie.

Belangrijke uitspraken in geschillen bij de overheid vindt u HIER.

 

Overzicht van uitspraken van het College Geschillen Medezeggenschap Defensie (voor de meest recente geschillen: klik op deze link):

2014 ABB/10484

 

2013 ABB/10296

 

2010 ABB/7962

2009 ABB/7818

2009 ABB/7249

2008 ABB/6860

2008 ABB/6803

2002 MD/0019

2000 MD/0001

Uitspraak CvG OTCRij

dinsdag, 16 maart 2010 00:00

Hier vindt u de uitspraak van het College Geschillen Medezeggenschap Defensie naar aanleiding van een verzoek om advies van de MC OTCRij.

Pagina 7 van 8

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden