• image
  • Download de VBM-app

Algemeen

Bonden akkoord met nieuwe MC-structuur DMO

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) kiest voor brede vertegenwoordiging van de medezeggenschapscommissies in de DMC, het hoogste medezeggenschapsorgaan bij een defensieonderdeel. De bonden stemmen op 12 februari 2014 in met dit voorstel.

Kiest de KMar te vaak voor een 'werkorganisatie'?

De VBM vindt dat de KMar te vaak bij een reorganisatie naar het middel van 'werkorganisatie' grijpt, dit overigens altijd in overleg met de medezeggenschap. Het bijna structureel bij reorganisaties gebruiken van werkorganisaties is volgens de VBM niet de bedoeling.

Bemanningsregeling kan in de prullenbak

Bemanningsregeling kan in de prullenbak

vrijdag, 20 december 2013 15:46

De Dienst der Hydrografie moet opnieuw met de medezeggenschap praten over de meerbemanningsregeling (MBR). De per 1 januari 2013 ingevoerde MBR is ongeldig. Het overleg over de MBR moet gebeuren met een overkoepelende medezeggenschapscommissie van alle drie de bemanningen.

Masterclass MC 2013: Uitbesteden op basis van visie?

Terwijl minister-president Rutte er niets van moet hebben, pleit Defensie secretaris-generaal Akerboom er juist wel voor. Waarom ga je allerlei tijdrovende onderzoeken doen (business-cases) terwijl je het uitbesteden van diensten ook kunt baseren op ... jawel: visie!

Duidelijkheid uitvoering URD ontbreekt

Duidelijkheid uitvoering URD ontbreekt

donderdag, 20 december 2012 08:54

De eerste ervaringen met het reorganisatieproces hebben geleid tot een brief van de bonden aan Defensie. De samenwerkende bonden maken zich zorgen over de wijze waarop Defensie de Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (URD) toepast.

Overeenstemming over URD

vrijdag, 19 oktober 2012 15:48

Defensie en bonden hebben in het georganiseerd overleg van donderdag 19 oktober jl. overeenstemming bereikt over de uitvoeringsregeling reorganisaties (URD). Voor de bonden was dit een voorwaarde voor het afwikkelen van de vele reorganisaties, waar Defensie de komende tijd mee te maken krijgt.

Verslagen Technische Werkgroep Arbo&Veiligheid

woensdag, 17 oktober 2012 09:59

Op 15 april 2013 hebben bonden en Defensie onder meer gesproken over de ontwikkeling van het VMS DEF (en update MP-12-100), de prioriteiten(lijst), de stand van zaken arbocatalogi en het melden van voorvallen aan overlegpartners. Klik HIER voor het officiële verslag van deze vergadering. HIER vindt u de bijlage.

Op 17 september 2012 hebben bonden en Defensie gesproken over het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) Defensie, arbocatalogi, lariam, onderzoek straalmotoren en 'schietincidenten'. Klik HIER voor het officiële verslag van deze vergadering.

De VBM wil met Defensie overleggen over het aanpassen van het besluit Medezeggenschap Defensie. Onlangs is bij wet vastgelegd dat ondernemingen hun ondernemingsraad moeten vertellen hoeveel uitzendkrachten er werken.
U kunt veel betekenen voor uw collega’s

U kunt veel betekenen voor uw collega’s

vrijdag, 30 maart 2012 16:17

Tientallen reorganisaties zullen dit jaar over Defensie heen rollen. Leden van medezeggenschapsorganen zien deze tsunami op hun eenheden afkomen. Wat kunnen zij doen? Veel, zo bleek op een masterclass georganiseerd door de VBM.

Medewerkers OPS-IVENT willen blijven

vrijdag, 30 maart 2012 10:29

De medewerkers van de afdeling OPS (Operations) van IVENT willen het liefste -als ambtenaar - bij Defensie blijven werken. Het grootste deel van de voornamelijk informatie-technisch geschoolde mensen zou in ieder geval niet graag kiezen voor een afvloeiingsregeling.

Pagina 4 van 5

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden