Alle stemgerechtigde leden van de VBM en BBTV konden tot 8 december 17.00 uur 2023 (Nederlandse tijd) stemmen over het Onderhandelaarsresultaat Arbeidsvoorwaarden 2024. Velen van u hebben dat gedaan. Wij bedanken iedereen die heeft deelgenomen aan het referendum!

Voor de inhoud van het onderhandelaarsresultaat, met een toelichting daarop door de VBM / BBTV, verwijzen wij naar deze digitale extra editie van Trivzier/XRcise.

Op 12 december zal er een vergadering van het Sectoroverleg Defensie worden gehouden, waarin de uitslag van de verschillende achterbanraadplegingen door de diverse bonden kenbaar zal worden gemaakt.

Tags