Onlangs vonden de verkiezingen plaats van het verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP. Vanuit de aangesloten verenigingen van het Ambtenarencentrum (AC) is dhr. Jan Mennen, afkomstig van de Nederlandse Categorale vakvereniging Financiën (NCF), gekozen als lid van het VO voor de actieve deelnemers.

James de Bats

Tevens is dhr. James de Bats, afkomstig van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM), gekozen als lid van het VO voor de gepensioneerden. Het bestuur van de VBM feliciteert James de Bats met zijn verkiezing en wenst hem veel succes.

Verder bedankt het bestuur de Paul Eijkelenkamp voor zijn inzet de afgelopen jaren als aftredend VO-lid.

Ook bedankt het bestuur de leden, Erik Westermeijer, Arjan Princée, Martijn Hartman-Maatman, dat zij zich kandidaat stelden voor deze belangrijke verkiezing.

Klik hier voor het proces-verbaal van de verkiezing