Print deze pagina

Sourcing IV/ICT: rol medezeggenschap moet duidelijker

dinsdag, 03 februari 2015 12:26
Sourcing IV/ICT: rol medezeggenschap moet duidelijker

Op 14 januari spreken bonden en DMO over de betrokkenheid van de medezeggenschap bij de sourcing (lees: het uitbesteden) van de IV/ICT-organisatie DMO. De VBM ergert zich groen en geel aan de manier waarop Defensie de sourcing-trajecten doorloopt. Bijvoorbeeld door afspraken voortdurend, zonder overleg met de bonden, aan te passen.

Met name het moment waarop adviesrecht aan de orde is en welke medezeggenschap überhaupt adviesrecht heeft is aan de orde. Ook bij het sourcing-traject IV/ICT is onduidelijk wie op welk moment adviesrecht heeft. De VBM heeft de directeur DMO gevraagd lering te trekken uit het sourcing-traject Paresto (CDC).
Volgens DMO doorloopt de organisatie de trajecten zoals omschreven in regelgeving. Er is al een advies ontvangen van de Centrale MedezeggenschapsCommissie. De VBM en de andere bonden kunnen zich niet vinden in deze conclusie. Er komt hierover een vervolggesprek.
DMO wacht de uitkomst van dit gesprek af.
Volgens DMO zal naar verwachting de sourcing er anders uit zien dan oorspronkelijk gedacht. Het is zeer goed mogelijk dat bepaalde onderdelen van de IV/ICT organisatie gesourced worden en andere delen weer niet.
De VBM heeft in ieder geval weer aandacht gevraagd voor het tijdig uitbrengen van een beleidsvoornemen. Dan zorg je er voor dat het Sociaal Beleids Kader (SBK) 2012 nog van toepassing is op dit traject.
Ten slotte, DMO heeft aangegeven dat bij Operations met minder personeel gaat werken. Daarom kan Operations bepaalde werkzaamheden in de toekomst niet meer uitvoeren. Er is simpelweg geen financiële ruimte meer voor, aldus DMO.
Wordt vervolgd.

Getagged onder DMO    IV    ICT    sourcing    SBK 2012   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord