• Belastingservice VBM

Medezeggenschap Defensie: hoe verder?

maandag, 24 november 2014 13:37
Medezeggenschap Defensie: hoe verder?

Sinds 2008 doet Defensie het op zijn eigen manier. Niet de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap bij Defensie, maar het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD). Tijd voor een evaluatie. Die komt er aan en de VBM wil goed voorbereid zijn.

Daarom heeft een VBM-werkgroep de evaluatie voorbereid. De werkgroep komt met een aantal aanbevelingen en om die te testen kunnen medezeggenschapsleden uit heel het land op 19 november 2014 hun opmerkingen plaatsen en oordeel geven.
Dat gebeurt in aanwezigheid van werkgroep-leden Hans Schenkeveld (CDC), Stephan van Twuijver (CLAS), Ton Blankenstein (CLAS), Roel Frencken (CZSK) en Ronald van Riel (CLSK). Uiteraard is ook Louis Schipper van de partij. Organisator van de dag is Jef Stassen, geassisteerd door Adri van der Veer. Dagvoorzitter is Tineke Visser (opleidingscoördinator CAOP). Ook aanwezig is senior adviseur GITP drs. Nico Berghuis (gesprekspartner voor discussie WOR en getrapte verkiezingen BMD).
Jammer genoeg komen de kleine 90 aanwezigen niet toe aan het bespreken van alle stellingen. Toch kan de VBM aan de hand van de discussie tientallen conclusies trekken. Wat zijn de hoofdpunten?

Bij de eerste stelling blijkt onder meer de 'haalplicht' een cruciaal punt. Waar gaat het om? De stelling luidt: Door het uitkleden van de PIOFACH factoren (personeelszaken, informatie, organisatie, financiën, administratie, communicatie, huisvesting) bij het hoofd van de diensteenheid (HDE) is het moeilijk om de bevoegdheid van het HDE te bepalen en is het noodzakelijk de definitie in het BMD aan te passen.
Dat laatste lijkt nog te bezien. Het is eerder zaak om het HDE te dwingen om die bevoegdheid te gaan 'halen' op het hogere niveau. Het in hiërarchie hogere HDE kan die bevoegdheid mandateren. En dan kan de medezeggenschapscommissie (MC) wel met het HDE overleggen over mogelijke oplossingen.

Zo komen er meer aanbevelingen en conclusies aan de orde na een meestal uitvoerige, maar zeker ook levendige discussie. Zonder volledig te willen zijn hieronder een opsomming:
- Geef de MC meer mogelijkheden om te adviseren over de voorbereiding van oefeningen;
- Bezie of – en zo ja onder welke voorwaarden - het mogelijk is om de overkoepelende medezeggenschap (DMC's/CMC's) te kiezen uit leden van de MC's;
- Neem vanwege de medezeggenschap extra formatieplaatsen op in de organisatietabellen;
- Sta het formeel toe dat vrijwilligers tussentijds openvallende plaatsen innemen zodat je geen nieuwe verkiezingen hoeft te organiseren;
- Breng de mogelijkheid van het houden van digitale verkiezingen nadrukkelijker onder de aandacht (N.B. DPOD onderzoekt de mogelijkheid van digitale startpagina medezeggenschap);
- Stel een ambtelijk secretaris (extern) verplicht bij de TRMC's, DMC's en CMC;
- Bezie de mogelijkheid om in het BMD de vroegtijdige betrokkenheid van de medezeggenschap bij grote verandertrajecten (zoals reorganisaties) te borgen.

Er blijft overigens een belangrijk punt van aandacht bestaan. Dit is ook naar voren gekomen tijdens eerdere medezeggenschapsdagen van de VBM. Zo is de steun voor de medezeggenschap bij veel (jonge) leidinggevenden niet erg groot. Voor medezeggenschappers is dat een probleem. Zij moeten hun collega's overtuigen van hun goede intenties. Het belang van medezeggenschap zien de 'tegenstanders' als strijdig met de gewenste loyaliteit. Anders gezegd: wie vraagt om medezeggenschap stelt de leiding ter discussie. Dat hoor je niet te doen in hun ogen.
Met die gedachte rekent de CDS in zijn afsluitende toespraak uitdrukkelijk af.
Defensie moet voortdurend de medezeggenschap onder alle gelederen onder de aandacht blijven brengen. Defensie heeft in 2008 aangekondigd medezeggenschap in de praktijk te benadrukken door het organiseren van bijvoorbeeld jaarlijkse themadagen. Hieraan is aanvankelijk invulling gegeven, maar daarna is het weggezakt. Defensie heeft op dit punt niet gedaan wat het toegezegd heeft. Verbetering is mogelijk, vindt de VBM.

Aan het eind van de dag stak generaal Middendorp, Commandant der Strijdkrachten, de medezeggenschappers een hart onder de riem. Hij nam veel tijd voor een gesprek met de aanwezige medezeggenschappers (foto hieronder). Meer hierover in de Trivizier van december 2014.

MC-dag 2014 Stroe CDS-Middendorp

Getagged onder BMD    BMD 2008    evaluatie BMD    haalplicht    digitale verkiezingen   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden