Uitvoering Reorganisaties Defensie (URD)

maandag, 04 januari 2010 00:00


Hier vindt u de tekst van de SG-aanwijzing Uitvoering Reorganisaties Defensie(URD). Deze Aanwijzing is van toepassing op elke reorganisatie die binnen Defensie wordt geïnitieerd. 

In de URD worden aanwijzingen gegeven over de wijze waarop invulling dient te worden gegeven aan het overleg met centrales van overheidspersoneel en de betrokken medezeggenschapscommissies. Ook dient deze handleiding als spoorboekje voor alle bij een reorganisatie betrokken partijen, zodat binnen Defensie reorganisaties zo eenduidig mogelijk verlopen. 

In de URD zijn (delen van) de navolgende documenten geïncorporeerd:
 . de uitvoeringsaanwijzingen c.q. bepalingen inzake de ROR bij de defensieonderdelen;
 . de SG-aanwijzing A/897 (HORDEF);
 . de CDS-aanwijzing A-1500;
 . de HDP-richtlijnen 01 'Organieke functiebeschrijvingen Defensie' d.d. 1 april 2007, 04 'Opstellen orgaanbeschrijvingen Defensie' d.d. 20 december 2007 en 05 'Samenstellen functievergelijkingstabel' d.d. 10 december 2007.

Deze documenten vervallen op het moment dat deze Aanwijzing in werking treedt. De bij deze Aanwijzing als bijlagen opgenomen modellen '(concept)beleidsvoornemen' en 'Leidraad samenstellen ((concept-)Voorlopig en Definitief) Reorganisatieplan ten behoeve van reorganisaties' maken een integraal onderdeel uit van deze Aanwijzing.

Klik HIER voor de tekst van de URD.

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden