• Belastingservice VBM

Medezeggenschap moet aantrekkelijker worden

dinsdag, 08 maart 2016 11:15
Medezeggenschap moet aantrekkelijker worden

Sinds 2008 heeft Defensie een vernieuwd Besluit Medezeggenschap Defensie. Hoe werkt dat BMD? Welke verbeteringen zijn gewenst? Onlangs heeft de VBM Defensie laten weten welke punten de bond wil bespreken met Defensie.


De VBM is content over de (nieuwe) bevoegdheden die het BMD van 2008 toekent aan de medezeggenschap. Knelpunten zijn er ook.
Zo is het nog altijd lastig om het werk in de medezeggenschap te combineren met de reguliere functie. Dat gaat ten koste van de kwaliteit die leden van een medezeggenschapsorgaan willen leveren.
Wat in ieder geval niet minder is geworden: de angst om benadeeld te worden in de loopbaanmogelijkheden bij Defensie. Met name de reorganisaties van de laatste jaren – die veel tijd van medezeggenschappers opslokken – zijn een belangrijke voedingsbron voor deze knelpunten.
Het is daarom niet altijd makkelijk om kandidaten te werven voor het werk in de medezeggenschap. Bovendien: het imago is slecht. Het kost tijd. Het levert niets op. Voor wie doe je het en waarom zou ik het doen?
Er is weinig animo voor dit belangrijke werk binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarom adviseert de VBM om nadrukkelijker te kijken naar de mogelijkheden van beperkte vrijstelling. Ook zou Defensie moeten kijken naar mogelijkheden om medewerkers te stimuleren deel te nemen in de medezeggenschap. Dit werk moet aantrekkelijker worden!
Omdat medezeggenschap zo belangrijk is voor de bedrijfsvoering, verdient medezeggenschap de voortdurende aandacht van alle partijen. Niet alleen van de bonden en van het personeel, maar ook van de beleidsvormers op het ministerie en van de leidinggevenden op de werkvloer.

Kwaliteit verbeteren
Om de kwaliteit van de medezeggenschap te blijven garanderen, is het volgens de VBM noodzakelijk dat Defensie voor dit werk formatieruimte beschikbaar stelt. Het is daarbij goed om te kijken naar de mogelijkheden van vrijstelling en vervanging. Maar het zou niet goed zijn om te kiezen voor volledige vrijstelling.
Wel zou het goed zijn om te kijken naar de inpasbaarheid van het werk in de medezeggenschap in de individuele loopbaan.
De VBM is van oordeel dat te vaak hoofden van diensteenheid de mogelijkheid beperken van het aanwijzen van een ambtelijk secretaris. Bij medezeggenschap op een overkoepelend niveau (bijvoorbeeld bij een defensieonderdeel) zou het aanstellen van een ambtelijk secretaris verplicht moeten zijn, volgens de VBM.

Bevoegdheden gebruiken
De VBM adviseert Defensie om, bijvoorbeeld in de nota van toelichting op het besluit, meer aandacht te vragen voor het twee keer per jaar bespreken van de algemene gang van zaken bij de diensteenheid.
De medezeggenschap heeft informatierecht en daarom is dit een belangrijk punt.
Wat de VBM betreft moet in het besluit zelf nadrukkelijker worden omschreven welke informatie een HDE moet delen met de medezeggenschap. Nu kan een HDE eenzijdig bepalen welke informatie relevant is.
Het is ook noodzakelijk om goede afspraken te maken over de verplichting van een hoofd van diensteenheid om algemene gegevens te verstrekken aan een medezeggenschapscommissie bij de aanvang van een zittingsperiode.

Ongewenst gedrag
De medezeggenschap heeft een belangrijke rol bij de bestrijding van ongewenst gedrag binnen de eenheid. Volgens artikel 32 van het BMD ‘waakt’ de commissie tegen elke vorm ervan. Ook ‘bevordert’ de commissie de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en bevordert ze de inschakeling van gehandicapten en minderheden.
In de praktijk komt hier weinig tot niets van terecht. De VBM pleit er voor om in ieder geval ook te formuleren dat het hoofd van diensteenheid hierin een rol moet spelen.

Te vaak een beroep op artikel 2
Volgens de VBM doet Defensie te vaak een beroep op de bevoegdheid om de medezeggenschap uit te schakelen in ‘bijzondere omstandigheden’. Deze bevoegdheid is geregeld in artikel 2 van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD). Volgens de VBM passen commandanten (hoofden van diensteenheid) deze bepalingen te pas en te onpas toe.
De omschrijving in het BMD-artikel is volgens de VBM te algemeen. De VBM stelt daarom voor in een nota van toelichting op te nemen dat ook in uitzonderlijk omstandigheden alle mogelijkheden benut moeten worden om in de geest van het BMD te handelen.
Getagged onder evaluatie BMD    BMD    BMD 2008   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden